Blev din bil udtaget til kontrol i Skagen i uge 29?

Motorstyrelsen gennemførte i uge 29 en kontrol i Skagen, og det må forventes, at flere bilejere nu ser frem til en længere dialog med Motorstyrelsen.

26. juli 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Gennem flere år har Motorstyrelsen foretaget en kontrolaktion i Skagen i uge 29, hvilket Motorstyrelsen – i en pressemeddelelse fra primo juli 2021 – varslede ville ske igen i år.

TVC Advokatfirma delte denne meddelelse og gjorde opmærksom på, at såfremt en bil udtages til kontrol, da er det meget vigtigt, at dialogen med Motorstyrelsen i sådanne tilfælde håndteres korrekt. Det ses således ofte, at hvis denne dialog ikke håndteres korrekt, kan resultatet være, at Motorstyrelsen træffer afgørelse om, at der skal betales fuld registreringsafgift eller værdi af fri firmabil.

Dette kan f.eks. resultere i en klagesag omhandlende spørgsmålet om, hvorvidt der er grundlag for at gennemføre en beskatning af værdi af fri firmabil.

I den forbindelse ses det, at Motorstyrelsen – og tidligere Skattestyrelsen – har indtaget det synspunkt, at der i disse tilfælde kun kan undgås beskatning af værdi af fri firmabil, såfremt der fremlægges en fuldstændig kørebog, der udelukkende udviser erhvervsmæssig kørsel.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har tidligere sat fokus på netop dette i artiklen ”Beskatning af værdi af fri bil” i Respons udgivet af Foreningen Danske revisorer.

Som det fremgår af artiklen, er der som alt overvejende udgangspunkt ikke grundlag for et sådant synspunkt. Af samme grund træffer særligt Landsskatteretten også løbende afgørelser, der giver skatteyderen medhold i, at der ikke skal ske beskatning af værdi af fri bil.

I år har Motorstyrelsen – ifølge dennes seneste pressemeddelelse – kontrolleret 118 køretøjer ved nævnte kontrolaktion, som blev afviklet i samarbejde med Nordjyllands Politi i uge 29.

Er du blevet udtaget til kontrol?

Det er således oftest relevant at få afklaret, hvorvidt Motorstyrelsen har været for restriktiv i sin tilgang til at vurdere, hvorvidt der skal ske en beskatning af værdi af fri firmabil, og er du i tvivl om dette, er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis vurdering.

Dette er ligeledes tilfældet, hvis Motorstyrelsen måtte være af den opfattelse, at der er grundlag for afgiftsændringer med den konsekvens, at der skal betales yderligere registreringsafgift som følge af en gennemført kontrolaktion.