Afgiftsmæssige konsekvenser for klonede biler samt biler med falsk stelnummer

Skattestyrelsen vil opkræve betaling af fuld registreringsafgift fra leasingselskaber, hvis selskabernes biler er klonede eller påført falske stelnumre.

22. juni 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Skattestyrelsen vil nu opkræve fuld registreringsafgift for en række køretøjer, der er indregistreret med forholdsmæssig registreringsafgift. Ifølge Skattestyrelsen skal der således betales fuld registreringsafgift af køretøjer, som er mistænkt for at være klonede eller være påført falsk stelnummer.

Baseret på beslaglæggelseskendelser for enkelte køretøjer samt en mistanke om, at køretøjerne er klonede, vil Skattestyrelsen opkræve fuld registreringsafgift.

Dette uanset om køretøjerne synes at være klonet efter indregistrering i Danmark, og uanset leasingselskabets gode tro om forholdene.

Krav til leasingselskaberne

Et leasingselskab skal, for at kunne registrere et køretøj i Danmark med forholdsmæssig eller løbende betaling af registreringsafgiften, opfylde følgende krav:

  • Leasingselskabet skal drive erhvervsmæssig virksomhed med leasing af motorkøretøjer.
  • Leasingselskabet skal være ejer af leasingkøretøjet.
  • Der skal være indgået en reel leasingaftale.

Skattestyrelsen lægger i nyere praksis op til at tilsidesætte egne afgørelser om betaling af forholdsmæssig eller løbende registreringsafgift og opkræve fuld registreringsafgift af leasingselskabet. Det er gældende i tilfælde, hvor der er risiko for, at de indregistrerede køretøjer er klonede eller påført et falsk stelnummer.

En forventning om rejsning af straffesager

Det må i øvrigt anses som en naturlig konsekvens, at Skattestyrelsen i samme forbindelse – eller på et senere tidspunkt – vil rejse straffesager mod de involverede parter, da det vil være Skattestyrelsens opfattelse, at køretøjerne er bragt i uretmæssig anvendelse på færdselslovens anvendelsesområde.

Det må forventes, at der i den kommende tid vil blive rejst en del af disse sagstyper, og skatteafdelingen i TVC Advokatfirma følger naturligvis udviklingen i denne praksis.

Er du eller dit selskab blevet opkrævet registreringsafgift?

Hvis du som leasingselskab eller leasingtager af et køretøj har behov for assistance, giver vi gerne en uforpligtende vurdering af din sag. TVC Advokatfirmas afdeling for skatter og afgifter har specialister med omfattende erfaring i leasingaftaler og registreringsafgifter, herunder både rådgivning og sagsførelse indenfor området.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk

Nyheder