Anders Ørgaard

Advokat (H), Professor, PH.D.

Kontakt

D: +45 8734 7568

M: +45 2835 7020

E: aor@tvc.dk

LINKEDIN
VCARD

Anders Ørgaard er advokat hos TVC Advokatfirma. Anders er tilknyttet afdelingen for formueret.

Anders har møderet for Højesteret og beskæftiger sig primært med tvister mellem erhvervsdrivende parter, ofte i form af retssager. Anders fører sager på alle erhvervsretlige og de fleste privatretlige retsområder. Sagerne drejer sig ofte om formueret generelt, og vedrører dermed f.eks. insolvensret, erstatningsret, selskabsret, kontraktsret og køberet.

Anders har en ph.d.-grad og er professor i formueret ved Aalborg Universitet. I 2021 modtog Anders Ridderkorset af Dannebrogordenen.

Nyheder
Publikationer