Patenter og brugsmodeller

Den store økonomiske værdi, som i dag er tilknyttet virksomheders teknologi, gør det meget vigtigt for virksomhederne nøje at overvåge og beskytte deres aktiver.

Teknologien udvikler sig med stor hast, hvilket har gjort det endnu mere relevant at beskytte sig mod krænkelse af virksomhedens patenter og brugsmodeller. Krænkelse heraf kan betyde store økonomiske tab for rettighedshaveren.

Vi tilbyder strategisk rådgivning inden for alle områder af patentretten, herunder specielt i forhold til at føre krænkelsessager.

Vi samarbejder tæt med sagkyndige (tekniske) eksperter, som kan medvirke til at sikre virksomheden den rette rådgivning både inden indlevering af eventuelle patentansøgninger, men også i forbindelse med vurdering af eventuelle krænkelser.

Nyheder