Ophavsret

Aldrig før har der været så stor udveksling af medier såsom film, musik og billeder på internettet. En stor del af denne udveksling sker uden rettighedshavernes samtykke med store økonomiske konsekvenser for disse til følge.

Behovet for beskyttelse af ophavsrettigheder har derfor aldrig været større, end det er i dag. Vi kender til problematikkerne vedrørende virksomheders ophavsret, og hvordan man er beskyttet efter lovgivningen, når der er frembragt et værk, hvad enten det er litteratur- og kunstnerværker, film, musik eller aftaler om udnyttelse eller overdragelse af rettigheder m.v.

Vi yder rådgivning til rettighedshavere, udøvende kunstnere og producenter. Vi kan således tilbyde vores hjælp til dig som fysisk person, og/eller til virksomheder, og hermed sikre jer mod store økonomiske tab ved eventuelle krænkelser af ophavsretten.

Vi rådgiver ikke kun om national beskyttelse, men bistår også i den ophavsretlige beskyttelse ud fra et internationalt perspektiv. 

Herudover fører vi krænkelsessager, ligesom vi fører sager om bevissikring og nedlæggelse af forbud.

Nyheder