IT-aftaler

Flere og flere virksomheder vælger at outsource hele eller dele af deres IT-systemer. Dette skaber et behov for et klart aftalegrundlag mellem virksomheden og leverandøren.

Det er afgørende, at virksomhedens drift og IT-sikkerhed sikres bedst muligt. Vi kender problemstillingerne ved forhandling og indgåelse af komplekse IT-aftaler og kan derfor yde virksomheden den rette rådgivning i forhold til kommercielle og IT-relaterede kontrakter.

I vores rådgivning er vi på forkant med eventuelle problemstillinger i kontraktforhandlingen for derved at forebygge de konflikter, der ellers kan opstå. Vi sørger for, at der ved store og komplekse IT-aftaler fra start og under hele forløbet er den rette projektstyring, så kontraktforhandlingen holdes på rette spor og afsluttes succesfuldt.

Vi rådgiver blandt andet i forbindelse med køb og salg af soft- og hardware, outsourcing, cloud computing, licens- og royaltyaftaler.

Nyheder