Personskadeerstatning

Hvis du er kommet til skade, kan det være svært at gennemskue, om du er berettiget til erstatning og i givet fald hvor meget. Det kan også være uoverskueligt at tage kampen med de instanser, som tager stilling til spørgsmålet om erstatning.

Juridisk rådgivning kan være altafgørende i tiden efter en personskade, som både kan have menneskelige og økonomiske omkostninger. Når skaden er sket, starter en for mange uoverskuelig proces, som blandt andet omfatter dialog med myndigheder og forsikringsselskaber.

TVC Advokatfirmas specialister i personskadeerstatningsret hjælper dig igennem hele forløbet fra start til slut, uanset hvordan skaden er sket. Vi vurderer din forsikrings- og erstatningsretlige retsstilling, så du kan træffe de rigtige valg og opnå den erstatning og/eller godtgørelse, som du har krav på.

Vi står for dialogen med forsikringsselskaber, myndigheder mv. Vi indhenter de relevante oplysninger og sikrer, at du får den erstatning, du er berettiget til. Vi sikrer, at alle skader anmeldes korrekt, og at alle frister overholdes. Vi kan føre din sag for retten, og i den forbindelse hjælper vi med at søge retshjælp eller fri proces.

Vi kan hjælpe dig, uanset hvilken type skade du har været udsat for, herunder:

  • Arbejdsskade
  • Trafikskade
  • Patientskade
  • Skader efter vold
  • Faldskade 

Lægejournalen er dit bevis

Husk at hvis du er kommet til skade, skal du gå til lægen straks efter skaden. Det er i den forbindelse vigtigt, at du fortæller lægen om alle dine gener samt omstændighederne omkring ulykken og din skade.

Herefter skal du tjekke indholdet af lægejournalen og få lægen til at korrigere den, hvis den ikke er korrekt. Lægejournalen er dit bevis senere hen, og indholdet af din lægejournal kan være afgørende for, om du kan få erstatning.

Erstatning og godtgørelse efter din skade

Det er vigtigt, at du får den erstatning/godtgørelse, som du er berettiget til, eksempelvis:

  • Erstatning for helbredsudgifter
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis du gerne vil vide, om du er berettiget til erstatning i forbindelse med din skade, kan du altid kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Læs også vores publikation om personskadeerstatning

Nyheder