Miljø- og planforhold – fast ejendom

I forbindelse med køb og salg af fast ejendom eller udvikling af byggeprojekt kræves klarhed over og håndtering af miljø- og planforhold.

TVC Advokatfirma bistår – evt. i samarbejde med andre fagkyndige rådgivere – ved afklaringen af miljø- og planmæssige forhold, ved ejendomstransaktioner samt bygge- og anlægsprojekter.

Vores afdeling for fast ejendom afklarer, hvorvidt der på en ejendom kan være risiko for forurening eller andre miljømæssige udfordringer, eller om der skal foretages miljømæssige undersøgelser med henblik på afdækning af risiko. Desuden bistår vi i forbindelse med håndtering af sager, hvor miljøforhold kan hindre et byggeprojekt.

Opstår der uenigheder med myndigheder eller naboer, bistår vi i retssager i forbindelse med tvister om miljø- og planlovgivning, ligesom vi deltager i forhandlinger med henblik på gennemførelsen af justeringer eller ændringer af gældende planforhold.

TVC Advokatfirma yder rådgivning indenfor bl.a.:

  • Planlægningsforhold, herunder lokalplan, kommuneplan samt vejlovgivning
  • Dialog og samarbejde med bl.a. myndigheder og naboer
  • Ejendommens anvendelsesmuligheder, herunder muligheden for eventuel ændret anvendelse
  • Fredning samt arkæologiske fund
  • Jordforurening samt miljø
  • Risikovurdering og tvisteløsning – både ved klagenævnssager samt domstole
Nyheder