Erhvervslejeret

Udlejningsmarkedet er til stadighed mærket af den aktuelle markedssituation. Udlejerne ønsker at tilbyde loyale lejere fordele. Lejerne ønsker bl.a. markedsregulering og har stigende fokus på de udgifter, der opkræves ud over lejen. Kompetent juridisk bistand er derfor en afgørende faktor.

Juridisk bistand i forbindelse med indgåelse af erhvervslejemål giver sikkerhed for, at aftalen er skruet optimalt sammen i forhold til lovgivningen, og at erhvervslejekontrakten samtidig understøtter de forretningsmæssige forudsætninger, som du bygger din virksomhed på.

Vi har stor erfaring i rådgivning om erhvervslejeret og erhvervslejekontrakter for både udlejere og lejere. Erfaringerne er bygget op gennem såvel arbejde i advokatbranchen som gennem arbejde som virksomhedsadvokat med speciale i fast ejendom, herunder erhvervslejeret.

I rådgivningsforløbet fokuserer vi på at få belyst alle vigtige facetter af lejeforholdet ud fra en grundholdning om, at den gode løsning kræver omtanke for både den kommercielle og den juridiske. Vi har for øje at finde den rette balance mellem behovet for at få alle detaljer på plads og komme i mål uden forsinkelse.

Uenigheder kan ikke altid undgås. I tilfælde af tvister har vi mangeårig erfaring i deltagelse i dialog og forhandling med henblik på konfliktløsning. Kan tvisten ikke løses i mindelighed, så assisterer vi med risikovurdering og tvisteløsning, som har udviklet sig til et selvstændigt speciale.

Vi rådgiver bl.a. om: