Fast ejendom - projektudvikling

Såvel i Danmark som i de øvrige nordeuropæiske lande er der fart på ejendomsmarkedet. Dette giver både nationale og udenlandske ejendomsinvestorer gode muligheder for gennemførelse af ejendomsudviklingsprojekter inden for såvel erhvervs- som boligområdet.

I vores afdeling for fast ejendom og entreprise arbejder vi lokalt og nationalt med rådgivning af ejendomsdevelopere i forbindelse med udvikling samt implementering af ejendomsprojekter. Vi rådgiver f.eks. ved parcelhus- og typehusprojekter samt opførelse og renovering af boligudlejningsejendomme og erhvervsejendomme.

Vi er på sidelinjen både i forhold til sparring om lokalplanlægning, opkøb af jord, byggemodning, myndighedsbehandling, indgåelse af entreprisekontrakter, lejekontrakter samt salgskontrakter.

I TVC Advokatfirma samarbejder vi tæt med andre rådgivere indenfor byggebranchen som landinspektører, arkitekter og bygningsingeniører – et samarbejde der skal være med til at styrke og sikre gennemførelsen af det enkelte ejendomsprojekt. Vi er opmærksomme på både på de kommercielle og juridiske aspekter af et udviklingsprojekt.

I TVC rådgiver vi bl.a. om:

  • Køb af byggegrund
  • Indgåelsen af projektudviklingsaftaler
  • Projektoptimering
  • Entreprise- samt rådgiverkontrakter
  • Forhandling med myndigheder om projekter og planer, herunder lokalplansændringer
  • Rådgivning om finansiering samt kapitalfremskaffelse