Entrepriseret

Udførelsesprocessen i byggeriet er under betydelig udvikling i disse år. Sammenholdt med en presset konkurrencesituation betyder det, at aktørerne i markedet står overfor store udfordringer.

Markedssituationen kræver overblik, prioritering af ressourcer, løbende sikker risikovurdering, tilpasningsevne og hurtige beslutninger.

På baggrund af mangeårig erfaring som rådgiver for bygherrer, entreprenører og tekniske rådgivere har vi oparbejdet en betydelig specialistviden om og forståelse for byggebranchen. Vi rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af udbudsgrundlag, kontrakter, mv., hvor vi på baggrund af vores erfaring kan være med til at prioritere ressourceanvendelsen og herigennem hjælpe til at skabe et sikkert grundlag for en risikovurdering indenfor tidsrammen.

En anden af vores spidskompetencer er rådgivning i forbindelse med kontraktfortolkning. Vi yder sparring, når hurtige og store beslutninger skal træffes udførelsesforløbet. Vi lægger vægt på at være løsningsorienterede, hurtige og tilgængelige. Vi arbejder på et højt fagligt niveau, og vores overbevisning er, at gode løsninger kræver fokus på både det kommercielle og det juridiske, og at gode løsninger kommer i mål uden forsinkelse.

Risikostyring og konfliktforebyggelse er nogle af nøglerne til et godt resultat. Uenigheder kan ikke altid undgås. I tilfælde af tvister har vi mangeårig erfaring i deltagelse i dialog og forhandling med henblik på konfliktløsning. Kan tvisten ikke løses, assisterer vi med risikovurdering og tvisteløsning, som har udviklet sig til et selvstændigt speciale i TVC Advokatfirma.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Udarbejdelse af udbudsgrundlag
 • Udarbejdelse af fællesbetingelser
 • Udarbejdelse af kontrakter
 • Kontraktindgåelse
 • Kontraktfortolkning
 • Risikostyring
 • Konfliktforebyggelse
 • Forhandling
 • Gennemførelse af syns- og skønssager
 • Gennemførelse af stadeopgørelser
 • Gennemførelse i sagkyndige beslutninger
 • Gennemførelse af voldgiftssager