Parcelhusreglen er fortsat i søgelyset

24. oktober 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

Skattemyndighederne vedbliver at kontrollere, om betingelserne for skattefritagelse er opfyldt ved salg af beboelsesejendomme, herunder særligt om beboelsesejendommene har ”tjent til bolig”

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, sætter fokus på parcelhusreglen i en artikel bragt i Respons, august/september 2018.

Det kan konstateres, at skattemyndighederne ofte i tilfælde med kortere beboelsesperioder uberettiget lægger til grund, at en given ejendom ikke har ”tjent til bolig” allerede som følge af beboelseslængden, og ejeren derfor ikke er omfattet af skattefritagelsen i ejendomsavance-beskatningslovens § 8, stk. 1. Dette således uden at foretage en samlet bedømmelse af alle relevante forhold, herunder også skatteyderens egen forklaring.

Det forholder sig imidlertid således, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en helt konkret vurdering af, om en given ejendom har ”tjent til bolig”, hvorfor skattemyndighedernes ofte restriktive afgørelser således også underkendes i praksis, selvom der er tale om korte beboelsesperioder.

Klik her for at læse hele artiklen. Artiklen er gengivet efter aftale med FDR.

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.