Landmand hjulpet gennem skattemyndighedernes klagesystem

16. marts 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Landbrugsavisen har skrevet en artikel om, hvordan syn og skøn var afgørende for advokat Karin Østergaard Mathiasens succes i en skattesag for en landmand.

Landbrugsavisen har d. 6. marts 2021 udgivet artiklen "Landmand købte brugt mejetærsker og sad fast i skatteklemme i fem år", der handler om, hvordan advokat Karin Østergård Mathiasen fra TVC Advokatfirmas afdeling for skatter og afgifter endnu en gang med succes har hjulpet en landmand igennem skattemyndighedernes klagesystem. Se link under denne tekst for at læse Landbrugsavisens artikel om sagen. 

Årelang skattestrid om hobby versus erhverv

Det der skulle have været starten på en ny tilværelse på landet med drift af egen jord og maskinstationsarbejde, blev i stedet starten på en årelang skattestrid. Omdrejningspunktet for striden var, om der blot var tale om en hobby eller om det var en egentlig erhvervsmæssig virksomhed. Efter 5 år er sagen nu afgjort til skatteyders fordel og familien kan komme videre.

Skattemyndighederne var af den opfattelse, at skatteyder dels drev en udlejningsvirksomhed dels en landbrugsvirksomhed. Ingen af disse to aktiviteter var erhvervsmæssig i skattemæssig forstand ifølge Skattestyrelsen.

Syn og skøn ved en fagmand

Under behandlingen af sagen i Skatteankestyrelsen blev der udmeldt syn og skøn ved en fagmand fra Fødevareøkonomisk Institut (tidligere Landbohøjskolen). Efter en besigtigelse af ejendommen og nærmere gennemgang af regnskabsmateriale, markplaner m.v. konkluderede skønsmanden, at både udlejningsdelen og landbruget var drevet fagligt forsvarligt og med udsigt til overskud.

Denne konklusion blev afgørende for Landsskatteretten, der ved afgørelsen af sagen henviste til skønsmandens konklusioner og dermed fastslog, at både driftsgrenen med udlejning og landbrugsdriften var erhvervsmæssig i skattemæssig henseende med heraf følgende adgang til fradrag for underskud, anvendelse af virksomhedsordningen m.v.

Skønsmandens betydning for afgørelsen

Sagen er et godt eksempel på, hvor stor betydning en skønsmands udtalelser har ved den efterfølgende afgørelse af sagen i Landsskatteretten. Særligt i sager omhandlende deltidslandbrug, er et syn og skøn ofte vejen til at opnå et positivt resultat. Vi har mange års erfaring med håndteringen af sådanne skønssager. Klik her for at læse om beskatning af deltidslandbrug og stutterier.

Hvis du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte TVC Advokatfirmas skatteafdeling.