Kontrol ved udbetaling af befordringsgodtgørelse

12. september 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

Kontrolkravet ved udbetaling af befordringsgodtgørelse giver fortsat anledning til sager rejst af skattemyndighederne.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, sætter fokus på kontrol ved udbetaling af befordringsgodtgørelse i en artikel bragt i Respons, juli 2018.

En gennemgang af praksis viser, at Landsskatteretten foretager en helt konkret vurdering af, om den enkelte arbejdsgiver har udøvet en fornøden kontrol i henhold til bekendtgørelse nr. 173 af den 13. marts 2000 om rejse- og befordringsgodtgørelse. Dette uanset, om der er udarbejdet et egentligt kørselsregnskab.

Til trods for dette ses det fortsat i praksis, at skattemyndighederne efterspørger et egentligt kørselsregnskab. Som det fremgår af den i artiklen omtalte praksis, er der ikke krav om et sådant regnskab for, at godtgørelsen er skattefri, hvis blot arbejdsgiveren på anden vis har ført den fornødne kontrol med de kørte kilometer inden udbetalingen af den skattefri befordringsgodtgørelse.

Som det fremgår af artiklen, er skattemyndighedernes praksis på dette område ofte for restriktiv, således at det ofte kan betale sig at føre en sag, hvis skattemyndighederne måtte påstå, at arbejdsgiverens kontrolkrav ikke er opfyldt.

Klik her for at læse hele artiklen.

Artiklen er gengivet efter aftale med FDR.

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.