Arbejdsudleje

20. juli 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

Nyere administrative afgørelser fra Landsskatteretten viser, at SKAT fortsat går for langt i forhold til at statuere arbejdsudleje, når udenlandske personer udfører arbejde for en dansk virksomhed

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, sætter fokus på problemstillinger om arbejdsudleje i en artikel bragt i Respons, juni 2018.

En gennemgang af praksis viser, at det af Landsskatterettens praksis kan konstateres, at skattemyndighederne fortsat efter affattelsen af den nye bestemmelse i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, går for langt i forhold til at statuere arbejdsudleje, når udenlandske personer udfører arbejde for en dansk virksomhed.

Dette til trods for, at det af skattemyndighedernes egen vejledning fremgår, at skattemyndighederne fremover i højere grad vil anerkende, at virksomheder efter omstændighederne kan bruge underleverandører, herunder inden for samme branche, uden at de ansatte skal beskattes efter reglerne om arbejdsudleje, jf. Den juridiske vejledning 2018-1, afsnit C.F.3.1.4.1.

Den administrative praksis viser omvendt også, at Landsskatteretten ved konkrete afgørelser løbende ændrer skattemyndighedernes ofte for restriktive fortolkning af regelsættet for arbejdsudleje.

Klik her for at læse hele artiklen. Artiklen er gengivet efter aftale med FDR.

Har du behov for hjælp til en skattesag?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.