Ansættelsesklausulloven

De ansættelsesretlige regler om erhvervsbegrænsende klausuler blev væsentligt ændret d. 1. januar 2016 som følge af Produktivitetskommissionens anbefalinger om at mindske brugen af ansættelsesklausuler. Reglerne er ændret både med hensyn til formkravene, klausulernes omfang og de økonomiske konsekvenser som anvendelsen af sådanne klausuler indebærer for arbejdsgivere.

TVC Advokatfirma_Ansættelsesklausulloven_web.pdf