Ny lov om ansættelsesklausuler

Det skal være lettere at skifte job. Folketinget har vedtaget en ny lov om ansættelsesklausuler, der medfører en række væsentlige ændringer på området for job-, kunde- og konkurrenceklausuler – i loven samlet betegnet som ansættelsesklausuler. Hensigten med loven er at øge mobiliteten på arbejdsmarkedet.

Loven trådte i kraft 1. januar 2016 og gælder alle ansættelser, der er blevet indgået fra denne dato og frem. Konkurrence- og kundeklausuler, som er indgået før denne dato gælder fortsat, mens jobklausuler, som er indgået før loven trådte i kraft, maksimalt gælder til 1. januar 2021.

Læs hele publikationen, som oprindeligt er bragt i fagbladet DYRLÆGEN nr. 4-2016 Ret og Jura.

Ny lov om ansættelsesklausuler