Ny lov om ansættelsesklausuler

14. oktober 2016

Det skal være lettere at skifte job. Folketinget har vedtaget en ny lov om ansættelsesklausuler, der medfører en række væsentlige ændringer på området for job-, kunde- og konkurrenceklausuler – i loven samlet betegnet som ansættelsesklausuler. Hensigten med loven er at øge mobiliteten på arbejdsmarkedet.

Loven trådte i kraft 1. januar 2016 og gælder alle ansættelser, der er blevet indgået fra denne dato og frem. Konkurrence- og kundeklausuler, som er indgået før denne dato gælder fortsat, mens jobklausuler, som er indgået før loven trådte i kraft, maksimalt gælder til 1. januar 2021.

Læs hele publikationen, som oprindeligt er bragt i fagbladet DYRLÆGEN nr. 4-2016 Ret og Jura.