Vederlagsbetinget finansiering af konkursboets retssager

TVC arbejder med finansiering af konkursboets retssager

01. november 2018 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Anders Ørgaard, der er advokat ved TVC og professor ved Aalborg Universitet har i samarbejde med advokatfuldmægtig Anne Ramlov Risager og advokatfuldmægtig Tobias Worsøe fået publiceret artiklen ”Vederlagsbetinget finansiering af konkursboets retssager” i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2018.  Artiklen tager udgangspunkt i Højesterets afgørelse i U 2017.1815 H. I sagen godkendte Højesteret, at en kreditor kan finansiere en omstødelsessag mod andel i sagens provenu. Højesteret I artiklen klarlægges de formelle betingelser, som Højesteret lægger vægt på samt mere indholdsmæssig betingelse. Der ses tillige på muligheden for at tilsidesætte en aftale om vederlagsbetinget sikkerhedsstillelse og på kurators ansvar. Endelig vurderes det, hvordan aftalen om den vederlagsbetingede sikkerhedsstillelse påvirker kreditors dividenderet i boet.

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk