TVC Advokatfirma yder fortsat assistance i sager om økonomisk kriminalitet, herunder skattestraffesager

Forsvarsadvokat Lars Henriksen, der har været partner i TVC Advokatfirma i mere end 25 år, er portrætteret i den nyeste udgave af Advokaten 2019 nr. 7.

30. september 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

TVC Advokatfirma valgte primo 2018 at afvikle det, som havde udviklet sig til den største strafferetsafdeling i Danmark, således at Advokatfirmaet siden da alene håndterer straffesager, der omhandler økonomisk kriminalitet.  

Økonomisk kriminalitet omfatter blandt andet skatte-, moms- og afgiftssvig samt forskellige andre straffelovsovertrædelser, herunder bedrageri og skyldnersvig. Derudover varetages der også sager vedrørende kursmanipulation og insiderhandel.

I sager om økonomisk kriminalitet er det vigtigt at inddrage en kompetent forsvarer med speciale i økonomisk kriminalitet så tidligt som muligt, idet der i det videre forløb skal træffes en række meget vigtige beslutninger, som kan få stor indflydelse på sagens samlede udfald og forløb.

Hvis du ønsker at læse mere om den assistance, som ydes hos TVC Advokatfirma i sager om økonomisk kriminalitet, så klik her.

Forsvarsadvokat Lars Henriksen har gennem mere end 20 år specialiseret sig i sager om økonomisk kriminalitet. Han har gennem årene opnået en lang række opsigtsvækkende resultater for sine klienter inden for dette område, herunder frikendt personer i ankesager, der forudgående var idømt lange frihedsdomme, før de valgte at benytte Lars Henriksen i ankesagen.

Den nyeste udgave af Advokaten 2019 nr. 7. indeholder et større portræt af Lars Henriksen, hvori han bl.a. udtaler, at ”det er altid succeskriteriet at få klienten frifundet. Og hvis det ikke sker, skal man blive sur. Målet er at vinde i retten hver gang. Og det er aldrig med is i maven”.

De to vigtigste egenskaber han peger på, som er helt nødvendige i sit hverv, er kampgejst og flid. Således har Lars videre udtalt, at  ”du skal stadig have det lidt, ligesom når du er til eksamen. Du skal møde til sagen med sommerfugle i maven, og viljen til at vinde, og det har jeg stadigvæk. Hvis du taber, skal du også blive sur, men det må ikke vare længere end en dag, for så går det galt i det lange løb. Hvis du ikke kan mærke noget, skal du finde på noget andet at lave”.

Klik her for at læse hele artiklen fra Advokaten 2019 nr. 7. Artiklen er gengivet efter aftale med Advokatens redaktion.

Brug for rådgivning?

Såfremt du måtte have behov for rådgivning om skatte- og afgiftsmæssige forhold, er du altid meget velkommen til uforpligtigende at kontakte os.