Tobaksreguleringer på ca. 110 mio. kr. efter kontrol med tobaksbranchen

Regulering af tobaksafgifter på ca. 110 mio. kr. som følge af, at Skattestyrelsen har intensiveret sin kontrolindsats i forbindelse med afgiftsforhøjelserne på tobak, der trådte i kraft den 1. april 2020.

28. maj 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

I en pressemeddelelse fra Skatteministeriet af den 21. maj 2021 fremgår det, at Skattestyrelsen stadig har fokus på at komme den illegale handel med tobaksvarer til livs og som led deri fortsat fører en øget og vidtrækkende kontrol med tobaksbranchen.

Der er politisk opbakning til kontrolindsatsen og skatteminister Morten Bødskov udtaler i pressemeddelelsen:

”Når virksomheder handler i strid med lovgivningen, er det godt, at Skatteforvaltningen reagerer og gennemfører kontroller på området.”. 

Nye kontroller

I efteråret 2020 har styrelsen gennemført en række vidtrækkende kontroller af tobaksbranchen. Det sker i kølvandet på afgiftsforhøjelserne på tobak den 1. april 2020. De første kontroller førte til opkrævninger på godt 5 mio. kr.

Nu har Skattestyrelsen så udført en række yderligere kontroller, og disse har ifølge pressemeddelelsen fært umiddelbart til regninger på ca. 110 mio. kr. til virksomheder indenfor branchen.

6 år med øget kontrol med tobaksbranchen

Vi har tidligere skrevet en nyhedsartikel om den markante stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller – fra 33. pct. i 2015 til 61 pct. i 2020 – en stigning, der i perioden har resulteret i afgiftsopkrævninger på 162 mio. kr.

Den betragtelige stigning kommer af, at Skattestyrelsen over den seksårige periode har ført en målrettet kontrolindsats mod smugling og illegal handel med tobaksvarer. Læs mere her.

Skattestyrelsens procedure

Når skattestyrelsen finder uoverensstemmelser, er proceduren, at Skattestyrelsen i første omgang rejser et krav om efterbetaling af afgiftsforskellen mellem gammel og ny afgift overfor dem, der ikke har betalt den korrekte afgift.

Herefter vurderer Skattestyrelsen, om der kan gøres et straffeansvar gældende.

Har du brug for rådgivning?

Kontrollerne fra efteråret samt de seneste nye kontroller vidner om et fortsat klart fokus på tobaksbranchen fra skattemyndighedernes side med store efterreguleringer af tobaksafgifter og efterfølgende risiko for et straffeansvar.

Har du brug for juridisk ekspertise til at vurdere et krav om efterbetaling af afgifter og dine muligheder i forhold til en eventuel straffesag, så står vi altid klar til at give en uforpligtende vurdering.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk