Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020

Kontrolindsats mod smugling og illegal handel med tobaksvarer har i perioden resulteret i afgiftsopkrævninger på 162 mio. kr.

05. maj 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Skattestyrelsen har i en pressemeddelelse den 26. april 2021 meddelt, at styrelsen over en seksårig periode har ført en mere målrettet kontrolindsats mod smugling og illegal handel med tobaksvarer, som f.eks. cigaretter og vandpibetobak. Kontrollen har i perioden fra 2015 til 2020 samlet resulteret i opkrævninger på 162 mio. kr. for ubetalte tobaksafgifter.

I 2020 foretog Skattestyrelsen ca. 280 kontroller og fandt illegal tobak i 61 pct. af kontrollerne. Det er en markant stigning siden 2015, hvor Skattestyrelsen kun fandt illegal tobak i 33 pct. af tilfældene.

Underdirektør hos Skattestyrelsen, Anne Sofie Hedemann, udtaler i den omtalte pressemeddelelse:

”Vi er blevet bedre og bedre til at finde frem til de personer og virksomheder, der ikke overholder reglerne, og der er rigeligt at komme efter. Det er på én og samme tid både opløftende og nedslående. For selvom vores kontroller er blevet mere effektive, så må vi konstatere, at der fortsat er store problemer med ubetalte tobaksafgifter. Der er mange, der forsøger at undgå afgiftsbetalingen, og det er alt fra småbeløb til store summer. Smugling og illegal handel med tobaksvarer medfører ikke alene et stort tab for staten. Det undergraver også tilliden til skattesystemet og giver grobund for organiseret snyd og svindel. ”

1200 kontroller over hele landet

Siden 2015 er der i alt udført 1.200 kontroller over hele landet. Det er især cigaretter, røgtobak og vandpibetobak, der udgør størstedelen af de samlede opkrævninger fra kontrollerne. De øvrige afgiftspligtige tobaksvarer omfatter bl.a. skrå, cigarer, cerutter og cigaretpapir. Skattestyrelsens indsats er rettet mod kiosker, butikker, vandpibecafeer, grossister og importører.

Efteropkrævninger

Der forekommer typisk efteropkrævninger, fordi virksomhederne ikke kan dokumentere, hvor tobaksvarerne kommer fra, og om der er betalt korrekt afgift af det. Det fører til beslaglæggelse og tilbageholdelse af varerne, indtil afgiften er betalt. Kontrollerne er i de fleste tilfælde planlagt og gennemført i samarbejde med Toldstyrelsen og Politiet.  

Ansvarspådragende handlinger og mulighed for straffesag

De personer og virksomheder, som er udtaget til kontrol, må forvente, at Skattestyrelsen samtidig vil vurdere, om der er handlet ansvarspådragende. Allerede fra sagens opstart er det vigtigt at være opmærksom på, at det kan blive en straffesag. Det er derfor vigtigt, at overvejelser herom inddrages i den indledende dialog med Skattestyrelsen.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma   

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store,komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Vi håndterer i den forbindelse også mange skatte- og afgiftsstraffesager, og har altid for øje, at den rigtige strategi skal give den bedste samlede løsning for vores klient.

Vi kan hjælpe dig med din skattesag

Du kan læse mere om specialet skatter og afgifter. Via linket skatte- og afgiftsproces kan du læse om de muligheder, som du eller din virksomhed har for at håndtere en skatte- eller afgiftssag.

Vi står altid klar med tilbuddet om en uforpligtende vurdering af dine muligheder, så kontakt os endelig, hvis du har brug for specialiseret, individuel rådgivning.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk