Skattestyrelsens kontrol af beskatning af kryptovalutaer

Skattestyrelsen fortsætter kontrollen med beskatningen af kryptovalutaer, og nyt IT-system spiller i den forbindelse en ikke uvæsentlig rolle.

11. august 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Tilbage i februar i år udtalte Skatteminister Morten Bødskov i en pressemeddelelse, at Skattestyrelsen som led i en styrket skattekontrol har indkøbt et IT-værktøj, der skal gøre det nemmere at kortlægge og visualisere transaktioner med kryptovaluta, herunder handel med bitcoins.

Det kan således også konstateres, at Skattestyrelsen fortsat har et særligt fokus på området for beskatning af kryptovalutaer, herunder bitcoins.

I forbindelse med K-News publicering af artiklen ”SKAT jagter kryptopenge med nyt it-værktøj” i juli måned 2021 har underdirektør i Skattestyrelsen Jan Møller Mikkelsen således også udtalt følgende:

”Det her digitale redskab hjælper os med at spore de rigtige pengestrømme i forbindelse med transaktioner med kryptovaluta. Med den nye løsning kan vi alt andet lige forvente at lave flere kontroller i forhold til den samme mængde ressourcer. Men det væsentligste er, at det letter vores arbejdsopgave, fordi vi nu har et systematisk og effektivt system.”

Det kan således også konstateres, at Skattestyrelsen vedbliver at rejse sager omhandlende blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt gevinster på kryptovalutaer er skattepligtige efter statsskattelovens § 5, litra a.

Dette ligesom flere af sagerne bliver sendt til ansvarsvurdering.

I relation til sidstnævnte har underdirektør i Skattestyrelsen Jan Møller Mikkelsen således til førnævnte artikel publiceret af K-News udtalt, at ”hvis en kontrol er så væsentlig, at der kan være tale om en overtrædelse, som kan være ansvarspådragende i en skattelovgivningsforståelse, sender vi sagen videre til vores straffesagsenhed”.

I samme forbindelse fremgår det, at Jan Møller Mikkelsen har forklaret, at det bl.a. ud fra beløbets størrelse og sagens karakter eller niveau afgøres, om en kontrol er væsentlig.

De seneste tendenser for beskatning af kryptovaluta

Hvis du handler med kryptovalutaer, herunder bitcoins, og har fået en henvendelse fra Skattestyrelsen, kan vi kun opfodre dig til, at du nøje overvejer håndteringen af en sådan henvendelse, herunder sikrer dig, at du er opdateret på de seneste tendenser for beskatning af kryptovaluta.

Der henvises i den forbindelse eksempelvis til vores omtale af Landsskatterettens afgørelse af den 29. marts 2021, som skattemyndighederne valgte at offentliggøre den 3. maj 2021 som SKM2021.240.LSR.

I den pågældende sag fandt flertallet af retsmedlemmerne, herunder retsformanden, at skatteyderen ved dennes køb af bitcoins tilbage i 2012 ikke havde spekulationshensigt, hvorved den efterfølgende gevinst er skattefri efter statsskattelovens § 5, litra a.

Den omtalte afgørelse bekræfter, at der i forhold til spekulationspørgsmålet altid skal foretages en konkret vurdering.

Har du fået en henvendelse fra Skattestyrelsen, og er du i tvivl om, hvad du skal gøre?

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder også sager vedrørende beskatning af kryptovalutaer.

Hvis du har behov for en vurdering af din sag eller ønsker viden om den seneste udvikling i praksis, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Nyheder