Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet

I et stadigt større antal sager på skatteområdet bliver der sigtet eller rejst tiltale for strafbare overtrædelser af skattelovgivningen. Antallet af sådanne straffesager forventes at stige yderligere.

23. november 2021 | SKATTER OG AFGIFTER ØKONOMISK KRIMINALITET

I april 2020 indgik regeringen og Folketingets partier en aftale om at ansætte 250 nye medarbejdere i to nyoprettede skattecentre. Heraf blev 60 medarbejdere ansat for at styrke straffesagsområdet.

Skatteministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at regeringen allerede nu ønsker at tilføre yderligere 100 medarbejdere til straffesagsafdelingerne med henblik på en yderligere styrkelse af området.

Dette skyldes, at antallet af straffesager gennem en årrække har været kraftigt stigende, hvilket har medført, at antallet af ubehandlede sager om strafbare overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen er tredoblet siden 2016. Dertil kommer, at antallet af skattestraffesager forventes at stige yderligere i takt med, at den generelle kontrol på skatteområdet intensiveres. Hensigten med at tilføre flere medarbejdere til området er derfor at sikre, at sagsbehandlingstiden nedbringes, og for at undgå at straffesagerne forældes.

Hos TVC Advokatfirma oplever vi også, at flere og flere sager på skatteområdet får et strafferetligt efterspil. Sådanne sager, hvor der sigtes eller rejses tiltale for skatte- eller afgiftssvig, kan have alvorlige konsekvenser i form af bødestraffe, der i meget betydelig grad overstiger det beløb, der skulle have været betalt i skat eller afgift. I mere alvorlige sager kan der idømmes fængselsstraf.

Det kan have afgørende betydning for, om der rejses tiltale, og for størrelsen af en eventuel straf, at der tilrettelægges et forsvar så tidligt som muligt.

Erfaringen viser, at en skatte- eller afgiftsyder således også allerede ved opstarten af en skatte- eller afgiftssag bør være bevidst om, at der er risiko for en straffesag. Særligt i de tilfælde, hvor Skattestyrelsen allerede i et forslag til afgørelse eller i sin afgørelse anfører, at ”Du har muligvis overtrådt nogle straffebestemmelser”.

Har du brug for hjælp?

Hos TVC Advokatfirma er vi netop specialiserede i skatte- og afgiftsager, herunder sager vedrørende økonomisk kriminalitet.

Du er således altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende, hvis du ønsker en vurdering af din sag.