Retskildeværdi af ikke-offentliggjort administrativ praksis

Ombudsmanden har offentliggjort en ny udtalelse, der fastslår, at skattemyndighederne også skal tage højde for ikke-offentliggjorte afgørelser. Det er derfor meget vigtigt at inddrage ikke-offentliggjorte afgørelser som støtter skatteyderens synspunkt.

28. juni 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

En gennemgang af afgørelser der tildeles et SKM-nummer, efterlader det indtryk, at skattemyndighederne vinder langt hovedparten af alle skattesager, og at det er meget svært at få medhold i skattesager. Samme indtryk efterlader en gennemgang af Den juridiske vejledning. En gennemgang af ikke-offentliggjorte afgørelser efterlader på mange områder en noget mere nuanceret retsstilling end den, som fremgår af offentliggjorte afgørelser samt Den juridiske vejledning.

TVC Advokatfirma fører løbende mere end 1500 skatte- og afgiftssager. I den forbindelse inddrager vi ofte ikke-offentliggjorte afgørelser, som skatteyder har vundet, da disse ofte kan bruges som væsentlig støtte i andre sager. Af samme grund bruger vi meget tid på at videndele ikke-offentliggjort positiv praksis mellem skatteafdelingens mere end 20 jurister.

Skattemyndighederne har til tider søgt at argumentere for, at der ikke skal tages højde for ikke-offentliggjorte afgørelser. Folketingets Ombudsmand har nu i en udtalelse, offentliggjort den 11. juni 2019, fastslået, at både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte administrative afgørelser kan have betydning for fastlæggelsen af administrativ praksis. Skattestyrelsen har oplyst, at de nu – på baggrund af ombudsmandsudtalelsen – retter Den juridiske vejledning og de interne procesbeskrivelser, så skatteyderne – forhåbentligt – ikke bliver mødt af det ulovlige synspunkt igen.

Som følge af Ombudsmandens udtalelse er det særdeles vigtigt, at man som repræsentant for en skatteyder sørger for at inddrage ikke-offentliggjort praksis, som støtter klientens sag. Man kan naturligvis hævde, at dette skaber en form for ulighed, da resultatet i en konkret skattesag på den måde kan være påvirket af, om den pågældende skatteyder gør brug af en repræsentant med adgang til ikke-offentliggjort praksis, der støtter skatteyderens sag.

Ombudsmandens udtalelse kan læses her.

Har du behov for rådgivning?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatte- og afgiftsproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.