Reklamation på motorcykel var gældende efter 7 år

Reklamationsretten er normalt gældende i 2 år, men i visse tilfælde gælder de almindelige regler ikke.

11. marts 2021

Ved køb skal der normalt reklameres inden 2 år ved mangler ved salgsgenstanden. Herefter bortfalder retten til at gøre mangler gældende. I visse tilfælde træder denne bestemmelse imidlertid ud af kraft. I bogen Købsretten omtaler advokat Anders Ørgaard fra TVC Advokatfirma en sag (U 2017.2945 H), hvor nogle særlige vilkår gjorde, at den normale bestemmelse ikke var gældende.

Særlige vilkår for reklamationsret ved køb af motorcykel

En motorcykel blev købt fra  en sælger, der var forhandler af motorcykler. Motorcyklen blev herefter i en periode afmeldt, hvorefter den blev sendt til syn. Herefter fik køberen besked om, at motorcyklens stelnummer var falskt, og at det derfor ikke var muligt at få den synet og indregistreret. Køber forlangte købet ophævet, selvom der var gået 8 år. Spørgsmålet var, om kravet var bortfaldet på grund af, at det var rejst for sent.

Højesterets afgørelse

Højesteret fandt imidlertid, at den manglende mulighed for indregistrering i Danmark udelukkede den forudsatte normale og sædvanlige anvendelse af motorcyklen, og at der således forelå en væsentlig offentligretlig rådighedsbegrænsning som følge af det falske stelnummer.

Sælgeren måtte som forhandler ved salg til en forbruger være nærmest til at bære risikoen for en mangel af denne karakter, også selv om sælgeren var i god tro ved salget i 2005, og uanset at der gik næsten otte år, inden parterne fik kendskab til manglen. Reklamationsfristen på to år var derfor ikke til hinder for, at købet kunne annulleres.

Sagen viser, at en sag kan få et andet resultat, end det forventes ved første øjekast. Køberet er et kompliceret område, som kræver stort detailkendskab og indblik i den trykte såvel som den utrykte praksis indenfor det køberetslige område.

Har du brug for hjælp?

Vi står altid til rådighed for en gratis, uforpligtende snak om din konkrete sag. Vi giver vores ærlige vurdering af dine muligheder. Kontakt advokat Anders Ørgaard og hans kolleger i vores afdeling for Commercial & Finance.

Stinne Richter Berg

Partner, Compliancechef, Advokat (H), PH.D.

D: +45 87 34 75 55

M: +45 40 62 45 82

E: srb@tvc.dk