Regeringen varsler skærpet indsats mod skattelylande  

Udsigt til nægtelse af fradrag og fordobling af udbytteskat.

26. februar 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Regeringen har i en pressemeddelelse fra i går varslet en skærpet indsats mod sortlistede skattelylande. 

Der er både udsigt til nægtelse af fradrag for betalinger til koncernvirksomheder i sortlistede skattelylande samt fordobling af udbytteskatten for udlodning til ejere med hjemsted i sortlistede skattelylande.

Skatteminister Morten Bødskov udtaler i den forbindelse, at ”kampen mod skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning er en væsentlig prioritet for regeringen. Det er afgørende for vores samfund, at alle bidrager til fællesskabet, og at ingen snyder sig fra det. Det er en kamp, som kræver, at vi løbende sætter ind på flere fronter, og det gør vi med det her lovforslag” 

Lovforslaget indebærer, hvis det vedtages, at danske virksomheder ikke vil kunne få fradrag for de betalinger, der går til koncernselskaber i sortlistelandene. Regeringen har i pressemeddelelsen anført, at personer og selskaber ikke skal kunne få fradrag, hvis deres penge er gået til interesseforbundne modtagere i lande på EU's sortliste. Et datterselskab i Danmark skal altså ikke kunne få fradrag, når det køber varer fra eller betaler renter til sit moderselskab i eksempelvis Panama.

Lovforslaget indebærer derudover, at skatten på udbytter, der betales fra Danmark til sortlistelande, fordobles. I dag kan et moderselskab eller en hovedaktionær få udbetalt udbytte fra et dansk selskab og typisk betale 22 % eller 27 % i skat i Danmark. Regeringen vil med lovforslaget ændre denne sats til 44 %, hvis moderselskabet eller hovedaktionæren befinder sig i et land, der er sortlistet.

Skatteminister Morten Bødskov har videre i pressemeddelelsen anført, at ”på den måde bliver det usædvanligt uattraktivt at trække penge ud af danske virksomheder til lande på sortlisten. De her initiativer vil sammen med de tilsvarende initiativer, der gennemføres i de andre EU-lande, lægge et fælles pres på landene på sortlisten om at indføre skatteregler og tiltag, som gør, at de i fremtiden lever op til internationale skatte-standarder og god skattepraksis. Det bliver simpelthen markant sværere at flytte penge i skattely,”

Regeringen har som et yderligere led i indsatsen mod skattely-lande i en pressemeddelelse oplyst, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Trinidad og Tobago ønskes opsagt hurtigst muligt og med virkning allerede fra den 1. januar 2022.

Hos TVC Advokatfirma følger vi løbende med i udviklingen af skatte- og afgiftskontrollen. Har du spørgsmål indenfor vores speciale skatter og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte vores skatteafdeling.

 

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk