Reform af skattekontrollen: Mere kontrol, mindre svindel

Regeringen har netop i dag den 23. april offentliggjort et omfattende reformudspil for skattekontrollen i Danmark.

23. april 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteministeriet har i dag ved en pressemeddelelse meddelt, at skattekontrollen vil blive styrket. Det nu offentliggjorte reformudspil er 2. del i en plan om at løfte skatteforvaltningen ved at tilføre samlet 1,7 mia. kr. aftalt med partierne bag finanslov 2020. Planen indebærer 1.000 nye medarbejdere i Skattestyrelsen over 4 år og en massiv styrkelse af kontrollen på skatte- og momsområdet.

Om baggrunden for reformudspillet har skatteminister Morten Bødskov ifølge pressemeddelelsen udtalt:

”Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at genoprette danskernes tillid til skattevæsenet, så er vi nødt til at se grundigt på skattekontrollen. For det er et stort problem, hvis de danskere der går på arbejde, og betaler til fællesskabet, oplever, at andre undgår at bidrage med deres del. Det udfordrer skattemoralen og kan i sidste ende føre til, at færre betaler deres skat. Sker det, udfordrer det velfærdssamfundets sammenhængskraft”.

Reformen indebærer, at der i indeværende år ansættes 250 nye medarbejdere i skatteforvaltningen. Der oprettes desuden i år to nye skattecentre i henholdsvis Fredericia og Frederikssund. I de kommende år forventes oprettet yderligere seks nye skattecentre, der skal huse de yderlige 750 medarbejdere, der forventes ansat inden 2024.

Den øgede kontrolindsats fokuseres i 2020 overordnet på tre områder:

  • 100 medarbejdere skal styrke indsatsen mod skattely og international skatteunddragelse
  • 90 medarbejdere skal styrke indsatsen på momsområdet
  • 60 medarbejdere skal styrke indsatsen mod hvidvask og på straffesager.

Den øgede datamængde, som udveksles internationalt, har sammen med leaks – som eksempelvis Panama Papers – femdoblet oplysningerne fra andre lande inden for de seneste år. Reformen skal ifølge Skatteministeriet styrke indsatsen på området yderligere.

Udover tilførslen af 100 medarbejdere til området vil reformen tilføre nye digitale analyseværktøjer til at behandle den betydelige datamængde, der modtages. 

En betydelig stigning i antallet af efterretninger fra Hvidvasksekretariatet i SØIK – dvs. Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet – har ifølge Skatteministeriet betydet, at Skattestyrelsens ressourcer på området ikke er tilstrækkelige, hvorfor dette område tillige tilføres yderligere ressourcer.

Skattestyrelsens straffesagsenhed styrkes tillige ved reformen med henblik på at sikre, at skattekriminelle hurtigt identificeres. Straffesagerne er således, ifølge Skatteministeriet, steget fra 5.200 nye sager i 2017 til 8.600 sager i 2019.

Det er endvidere regeringens hensigt at sikre hårdere konsekvenser af svindel og manglende overholdelse af indberetningspligter, herunder eksempelvis ved skærpede krav om sikkerhedsstillelse ved grænseoverskridende ydelser samt øget brug af nægtelse af virksomhedsregistrering mv.

Hos TVC Advokatfirma følger vi konstant med i udviklingen af skatte- og afgiftskontrollen, og har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte vores skatteafdeling.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk