Persondata: Artikel 29-gruppen sender fem nye vejledninger i høring

Med EU-persondataforordningen følger en række nye regler på det persondataretlige område. Artikel 29-gruppen har i denne forbindelse sendt fem nye vejledninger i høring vedrørende bl.a. samtykke og gennemsigtighed i forbindelse med behandling af persondata.

15. december 2017 | IMMATERIALRET

Databeskyttelsesforordningen står for døren. Det betyder, at du som virksomhed skal sørge for at være ajourført med de regler, der bliver gældende, når forordningen træder i kraft. Datatilsynets bidrager i denne forbindelse løbende med vejledninger og arbejdsdokumenter, der giver et indblik i databeskyttelsesforordningens mange regler, og som hjælper på forståelsen af forordningens relevante bestemmelser og begreber.

Artikel 29-gruppen er en uafhængig, rådgivende gruppe, der er nedsat i medfør af databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF af 24. oktober 1995). Du kan læse mere om artikel 29-gruppen på Datatilsynets hjemmeside.

Artikel 29-gruppens vejledninger

De fem nye vejledninger, der netop er sendt i høring, træder således ind i rækken af relevant læsning inden forordningen træder i kraft. Vejledningerne vedrører følgende områder:

  • Vejledning om samtykke
  • Vejledning om gennemsigtighed og oplysningsforpligtelser
  • Arbejdsdokument om tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i et tredjeland
  • Arbejdsdokument om elementer og principper, der skal være indeholdt i et sæt bindende virksomhedsregler (BCR)
  • Arbejdsdokument om elementer og principper, der skal være indeholdt i et sæt bindende virksomhedsregler (BCR) for databehandlere

Artikel 29-gruppens vejledninger og arbejdsdokumenter giver anledning til en kort gennemgang af et par af de krav, der fremadrettet stilles til dataansvarlige og databehandlere. 

Vejledning om samtykke

I november udkom Datatilsynet med sin vejledning om samtykke. Artikel 29-gruppens vejledning om samtykke kan således med fordel læses i forlængelse af denne. Vejledningerne understreger, at man som dataansvarlig eller databehandler altid bør være opmærksom på, hvorvidt samtykke er det bedst egnede retlige grundlag for behandling af personoplysninger. Når dette er afgjort, bør det endvidere altid sikres, at samtykket udtrykker en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse afgivet af den registrerede person. Læs vores artikel om reglerne for samtykke

Vejledning om gennemsigtighed og oplysningsforpligtelser

Ifølge Artikel 29-gruppens vejledning om gennemsigtighed og oplysningsforpligtelser stilles der en række krav til den dataansvarlige vedrørende den information, som skal videregives til den registrerede.

Vejledningen understreger i denne forbindelse, at informationen først og fremmest skal være gennemskuelig og letforståelig. Det skal være klart for den registrerede, hvilke oplysninger der indgår i behandlingen, samt hvordan denne udføres.

Ovenstående krav er med til at understrege, at den registrerede i kraft af den nye databeskyttelsesforordning gives en videre adgang til og kontrol over egne personoplysninger. Samlet set medfører forordningen derfor en forbedring af den registreredes rettigheder.

Udover vejledningerne om samtykke og gennemsigtighed har artikel 29-gruppen, som det er angivet ovenfor, sendt tre arbejdsdokumenter i høring. Arbejdsdokumenterne vedrører dels opdateringer af eksisterende arbejdsdokumenter, dels en mere dybdegående gennemgang af regler og muligheder i forbindelse med overførsel af data til tredjelande.

De nye vejledninger og arbejdsdokumenter kan læses på Datatilsynets hjemmeside.

TVC anbefaler

Har du spørgsmål eller bemærkninger til artikel 29-gruppens vejledninger, eller er du i tvivl om, hvorvidt du behandler personoplysninger i overensstemmelse med den nye EU-persondataforordning, anbefaler vi altid at få en professionel vurdering. Vores specialister står altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete sag.

Læs også vores Q&A: 10 ofte stillede spørgsmål om databeskyttelsesforordningen (GDPR)Nyheder