Pensionist frifindes i Højesteret efter lang kamp mod Skat

70-årig pensionist blev fredag frifundet i Højesteret for skattesvig af særlig grov karakter. Han blev forinden, som følge af en fejlindberetning fra hans bank, i byret og landsret idømt bøde på 750.000 samt 6 måneders betinget fængsel med vilkår om 120 timers samfundstjeneste.

29. juni 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Sagen drejede sig i korthed om en pensionist, der ikke havde reageret på den af Skat udsendte årsopgørelse på trods af, at årsopgørelsen ikke indeholdt en enkelt meget stor aktieavance på 1,8 mio kr.

Skatteyderen forklarede, at han troede, at hans bank/handelsportal havde indberettet oplysninger om køb og salg, og at Skat derfor havde alle oplysninger, og at han ikke var klar over, at der skulle ske beskatning i det pågældende år.

Skat havde rent faktisk fået oplysningerne fra hans bank, men der var fejl i oplysningerne for tidligere år og for det pågældende år, hvorfor Skat ikke kunne beregne og fortrykke avancen på hans selvangivelse korrekt.

I 2013 indsatte folketinget en ny bestemmelse i loven, der fastslår, at hvis man ikke reagerer på en fejlagtig årsopgørelse og fejlen skyldes en fejl i indberetninger fra banker og lignende, så skal man ikke straffes. Bestemmelsen blev indsat samtidig med, at man i de forudgående år havde udvidet bankernes indberetningspligter vedrørende blandt andet aktier, netop for at sikre et meget bedre oplysningsgrundlag for Skat.

Skats edb-system, der modtager oplysningerne, fungerer imidlertid ikke optimalt, idet fejlindberetning af f.eks. primobeholdning og indberetning af såkaldte short-handler til systemet medfører, at systemet slet ikke beregner avancer for en aktie omfattet af disse fejl. Skat oplyste både i byret og landsret, at man var klar over, at sådanne indberetninger ville medføre, at der ikke blev beregnet avance på en aktiepost, og at det beløb man påførte årsopgørelsen ville blive fejlagtigt, men at man fra Skats side ikke havde villet bruge ressourcer på at rette systemet.

Skat mente, at bestemmelsen om ansvarsfrihed ikke lige kunne anvendes for pensionisten, idet han skulle have opdaget fejlen i systemet og have rettet henvendelse til Skat og rettet fejlene. Det gav både byret og landsret Skat medhold i, idet han i landsretten fik 6 måneders betinget fængsel, 120 timers samfundstjeneste og en bøde på 750.000 kr. for ikke at reagere på den fejlagtige årsopgørelse.

For højesteret procederede Lars Henriksen på vegne af skatteyderen for, at ansvarsfritagelsen for fejlindberetninger var gældende. I Højesteret blev skatteyderen frifundet med dommerstemmerne 4 – 1, idet Højesterets flertal fandt, at den af folketinget indsatte ansvarsfritagelse for fejlindberetninger begået af bl.a. banker også gjaldt for pensionistens aktieavancer. Læs dommen.

 

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Lars Henriksen

Partner, Advokat (H), Bestyrelsesformand

D: +45 87 34 75 10

M: +45 40 50 08 00

E: lh@tvc.dk