Pas på minefeltet, når du skal afskedige en medarbejder

I en nylig afgørelse stod valget mellem enten at afskedige en gravid medarbejder eller den bedst kvalificerede, men ældste medarbejder. Sagen illustrerer, hvor svært det kan være for arbejdsgiver at træffe den juridisk korrekte beslutning. Som arbejdsgiver er der en lang række regler om bl.a. forskelsbehandling og aldersdiskrimination, som man skal have med i sine overvejelser, når man skal afskedige en medarbejder.

08. august 2017

Sagens forløb

I den konkrete sag var en virksomhed, som følge af faldende omsætning, nødsaget til at afskedige én af deres to ansatte ingeniører. Begge medarbejdere havde den samme certificering, som den konkrete stilling krævede. Den mandlige og ældste ingeniør havde 15 års erfaring indenfor faget, mens den kvindelige kollega, som havde været ansat siden 2010, overordnet set ikke var så erfaren, hvorfor den mandlige kollega til tider hjalp med hendes projekter.

Arbejdsgiver ønskede at opsige den kvindelige ingeniør, da hun var den mindst kvalificeret til stillingen, men dagen, hvor den kvindelige medarbejder blev kaldt ind for at få sin opsigelse, oplyste hun, at hun var gravid. Af frygt for at komme i klemme med ligebehandlingsloven, opfordrede arbejdsgiveren i stedet den mandlige ingeniør til at gå på pension, hvilket han afviste. Arbejdsgiveren valgte herefter at afskedige den mandlige ingeniør.

I retten gjorde den mandlige ingeniør gældende, at afskedigelsen udgjorde forskelsbehandling på grund af alder i strid med forskelsbehandlingsloven, fordi han før afskedigelsen var blevet opfordret til at gå på pension, og at der samtidig med hans opsigelse var blevet afskediget to ældre ansatte. Desuden gjorde han gældende, at afskedigelsen af ham ikke var sagligt begrundet, da han var den bedst kvalificerede.

Afskedigelse af gravide

Det er ikke i sig selv ulovligt at afskedige gravide ansatte, men det er ulovligt, hvis afskedigelsen skyldes den ansattes graviditet.

Hvis man som arbejdsgiver overvejer at afskedige en gravid medarbejder, skal man bevise, at opsigelsen ikke har noget med den forestående eller indtrufne familieforøgelse at gøre, men derimod baserer sig på saglige overvejelser omkring hvilke medarbejdere, der ønskes afskediget fra virksomheden. Hvis man som arbejdsgiver ikke kan løfte denne bevisbyrde, kan det hurtigt blive en dyr afskedigelse, da godtgørelse efter ligebehandlingsloven må forventes at blive udmålt til mellem et halvt og et helt års løn, afhængig af medarbejderens anciennitet i virksomheden.

Det var arbejdsgivers frygt for denne risiko, der gjorde udfaldet i nærværende sag, da den gravide kvinde, inden oplysningen om hendes graviditet, var vurderet til at være den mindst erfarne, og derfor den mest oplagte at afskedige.

Bedst egnet contra graviditet

Landsretten slog fast, at det ikke var godtgjort, at den mandlige ingeniør havde været udsat for forskelsbehandling på grund af alder, fordi der ikke var tvivl om, at årsagen til arbejdsgivers beslutning var båret af hans opfattelse af, at han ikke med rette kunne opsige den gravide medarbejder. Derimod blev arbejdsgiveren dømt til at betale godtgørelse for usaglig opsigelse, da han valgt at opsige den bedst kvalificerede af de to medarbejdere.

Sagen viser meget illustrativt, at det ikke er sagligt at afskedige en mere kvalificeret ansat for at skåne en medarbejder, der er særlig beskyttet pga. graviditet eller andre særlige beskyttede forhold. Den viser samtidig et udpluk af de mange regelsæt, en arbejdsgiver skal have med i sine overvejelser, når denne er nødsaget til at afskedige medarbejdere som følge af konjunkturtilpasning m.v.

Vi har stor erfaring med at rådgive i forhold til ansættelsessager, herunder om de regler, der gælder, når behovet for at afskedige en medarbejder opstår. Har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående.

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk