Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler, der bl.a. forbyder jobklausuler og som reducerer arbejdsgiverens adgang til at begrænse de ansattes erhvervsfrihed, er trådt i kraft d. 1. januar 2016.

01. september 2016

De ansættelsesretlige regler om erhvervsbegrænsende klausuler blev væsentligt ændret d. 1. januar 2016. Reglerne er ændret både med hensyn til formkravene, klausulernes omfang og de økonomiske konsekvenser som anvendelsen af sådanne klausuler indebærer for arbejdsgivere.

Ønsker du at vide mere, om hvordan den nye lov stiller dig er du velkommen til at kontakte os.