Ny ferielov: Ferielovsudvalgets arbejde udskydes

Ferielovsudvalgets arbejde med en ny ferielov udskydes af hensyn til overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked.

30. november 2016

Det danske feriesystem bygger på en kompleks ferielov, der næsten er 80 år gammel. I august 2015 nedsatte den tidligere V-regering et Ferielovsudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan der kan skabes en enklere og mere moderne ferielov, som er tilpasset nutidens arbejdsmarked, og som samtidig lever op til Danmarks internationale forpligtelser.

Formålet med ferieloven er at sikre, at alle lønmodtagere har ret til betalt ferie. Men med tiden har loven udviklet sig til et komplekst regelsæt. Eksempelvis betyder reglen om det forskudte ferieår, at der i dag kan gå op til 16 måneder fra den enkelte begynder at optjene sin ferie, til ferien kan afholdes. Og senest har EU-kommissionen vurderet, at den danske ferielov grundlæggende er i strid med EU-retten.

Et nyt ferielovsudvalg skal derfor komme med konkrete forslag til, hvordan der kan skabes en mere moderne og enkel ferielov, som både er let at administrere, og som samtidig tager hensyn til Danmarks internationale forpligtelser.

Ferielovsudvalgets arbejde er nu midlertidigt i bero af hensyn til overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked og vil først blive genoptaget i løbet af 2017. Fristen for udvalgets arbejde var oprindeligt fastsat til efteråret 2016.

Vi har stor erfaring med at rådgive i forhold til medarbejderes fravær i forbindelse med ferie. Har du spørgsmål hertil er du altid velkommen til at kontakte nedenstående.

Opdateret nov. 2017: Læs mere om ny politisk aftale vedr. ny ferielov