Outsource din whistleblowerordning

Deadline for etablering af en whistleblowerordning nærmer sig. Hvis du har 50 eller flere ansatte i din virksomhed, er du fra den 17. december 2023 omfattet af forpligtelsen til at have en whistleblowerordning. Vil du slippe for alt arbejdet omkring opsætning og drift af din whistleblowerordning, kan du med fordel outsource opgaven.

05. december 2023

Hvad er en whistleblowerordning?

Formålet med whistleblowerloven er, at det skal være nemmere at opdage og viderebringe informationer om en virksomheds ulovlige eller uetiske adfærd. En whistleblowerordning skal fungere som en enhed, hvor ansatte anonymt og uden fare for konsekvenser, kan indberette sådanne forhold.

Whistleblowerloven angiver de specifikke krav til virksomheders og myndigheders whistleblowerordning.

Fordelene ved at outsource whistleblowerordningen

Det kræver en omfattende arbejdsindsats at administrere en whistleblowerordning. Ikke nok med, at ordningen skal være opstillet i overensstemmelse med kravene i whistleblowerloven, skal der også sørges for, at indberetninger håndteres korrekt og inden for de i loven fastsatte frister. Hver indberetning kræver også en grundig juridisk vurdering af indberetningens indhold.

En af de primære fordele ved at outsource din whistleblowerordning er, at man slipper for at bruge tid på at administrere ordningen, så fokus kan forblive på de øvrige arbejdsopgaver.

Derudover videregiver man ansvaret for ordningen, og behøver dermed ikke at være bekymret for, om noget går tabt eller frister ikke overholdes. Det kan være tryggere for en virksomhed, at der er en anden der står på mål for alt det bagvedliggende administrative og juridiske arbejde.

Der er også en række fordele ved at have et mellemled mellem system og arbejder.  

Eksempelvis sikres det, at der er fuldstændig upartiskhed, hvilket er et lovkrav ifølge whistleblowerloven. Dette fremmer medarbejdernes sikkerhed for at indberette eventuelle uhensigtsmæssige eller ulovlige hændelser.

Ved indkomne indberetninger, vil den videre dialog med indberetteren blive håndteret således, at I kun vil blive inddraget, hvis en indberetning fører til en sag.

TVC kan varetage jeres whistleblowerordning

TVC Advokatfirma varetager virksomheders whistleblowerordning gennem et samarbejde med Legaltech Danmark, der har udviklet et brugervenligt system i overensstemmelse med whistleblowerloven.

Vi tilbyder en alt-i-en pakkeløsning, hvor vi påtager os ansvaret for alle dele af ordningen, lige fra etablering og administration til håndtering af indberetninger. Vi tilbyder et brugervenligt system, der er nemt for medarbejderne at navigere i, og vi kontakter jer kun, hvis en indberetning bliver til en sag, hvor vi naturligvis står klar til at føre sagen for jer.

Du kan kontakte vores advokat Mads Balle Christensen for en uforpligtende drøftelse på mac@tvc.dk eller 22 50 25 71, eller læse mere om hvad vi tilbyder i vores whistleblowerordning her.