Omvalg: Genoptagelse på grund af praksisændring

Nyt styresignal giver mulighed for genoptagelse af afgørelser, hvor Skattestyrelsen (tidligere SKAT) har begrundet et afslag på omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem skattemyndighedernes ændring af skatteansættelsen og det valg, som der ønskes ændret.

18. januar 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Styresignalet – offentliggjort som SKM2022.20.SKTST – har afsæt i en højesteretsdom, som TVC Advokatfirma omtalte samme dag, den blev afsagt tilbage den 14. januar 2020.

Ved nævnte højesteretsdom blev det fastslået, at omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1 alene forudsætter, at den ændrede ansættelse havde betydning for valget, og at valget derfor havde fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. Den er videre kommenteret af skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek i en artikel i Revision og Regnskabsvæsen i april måned 2020.

I styresignalet anføres det direkte, at Skattestyrelsen som ny praksis ikke vil stille krav om, at der er en direkte sammenhæng mellem ændringen af skatteansættelsen og det valg, som ønskes ændret, eller at ændringen af skatteansættelsen relaterer sig til valget.

Af særlig betydning for tidligere afgørelser, som kan være relevante at få genoptaget – med afsæt i ovennævnte praksis affødt af Højesterets dom – fremgår det af styresignalet, at ved indgivelse af ekstraordinære genoptagelsesanmodninger, da skal reaktionsfristen i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. regnes fra offentliggørelsen af styresignalet på www.skat.dk.

Adgangen til ekstraordinær genoptagelse af en skatteansættelse er imidlertid i henhold til skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4 begrænset af den absolutte forældelsesfrist på 10 år.

Skattestyrelsen har tidligere i en meddelelse fra marts 2021 – offentliggjort som SKM2021.154.SKTST – oplyst, at sådanne anmodninger ikke skulle afvises med den begrundelse, at reaktionsfristen i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. ikke er overholdt.

Den sene udmelding må kunne tages til indtægt for, at resultatet i Højesteret har været overraskende for Skatteforvaltningen, der således først to år efter dommens afsigelse har forholdt sig officielt til den praksis, som blev knæsat af Højesteret til gunst for skatteydere.

Har du brug for hjælp til en genoptagelse som følge af praksisændringen?

TVC Advokatfirmas specialister indenfor skatter og afgifter er altid opdaterede på styresignaler, domme og anden praksis. De står klar til uforpligtende at vurdere dine muligheder for at anmode om genoptagelse, ligesom de gerne vil være behjælpelig med et omvalg, såfremt det måtte være relevant.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk