Nyt skattecenter i Esbjerg

I dag indvier Skatteminister Morten Bødskov det nye skattecenter i Esbjerg.

25. oktober 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Ifølge en offentliggjort pressemeddelelse fra Skatteministeriet skal godt 120 medarbejdere i nyt skattecenter i Esbjerg bl.a. styrke momskontrollen og kontrol af skatteydere med udlandsforhold.

Vi har tidligere beskrevet, hvordan et bredt flertal af Folketingets partier sidste år besluttede at styrke skattekontrollen ved at ansætte 1.000 nye kontrolmedarbejdere og åbne 8 nye skattecentre rundt om i landet.

Skattecentrene i Fredericia og Frederikssund er allerede åbnet og ifølge føromtalte pressemeddelelse, er medarbejderne også ved at være på plads i både Viborg og Esbjerg.

Som det fremgår ovenfor, indvier skatteminister Morten Bødskov således også det nye skattecenter i Esbjerg i dag.

Ifølge pressemeddelelsen vil Skattestyrelsen etablere en enhed i Esbjerg, som skal styrke kontrollen på momsområdet, men derudover er fokus også på kontrol af skatteydere med udlandsforhold. I forhold til sidstnævnte er fokus således de danskere, som har udlandsforhold som eksempelvis bopæl, arbejde og formue i deres skatteangivelse.

TVC Advokatfirma følger løbende organisationsændringerne i skatteforvaltningen, da sådanne kan få betydning for de mange verserende sager samt kommende potentielle kontrolsager.

Har du i den forbindelse spørgsmål til, hvad det kan betyde for dig som borger eller din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os.