Alle Folketingets partier indgår aftale om styrket skattekontrol

Et samlet Folketing har i dag den 29. april 2020 indgået en aftale om en styrkelse af skattekontrollen.

29. april 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Skatteministeriet har i dag ved en pressemeddelelse meddelt, at skattekontrollen vil blive styrket markant i de kommende år. Aftalen er baseret på det reformudspil, som regeringen fremlagde den 23. april 2020. Klik her hvis du vil læse mere herom. 

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Skatteminister Morten Bødskov om dagens aftale udtaler, at:

”Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes at samle en bred opbakning til vores plan for at reformere skattekontrollen. Danskerne skal kunne stole på, at enhver svarer sit, og at skatteforvaltningen slår hårdt ned på dem, der snyder for at undgå at betale deres del til fællesskabet. Sådan har det ikke altid været, men nu har vi sammen taget et stort skridt i den rigtige retning.”

Aftalen om styrket skattekontrol indebærer et yderligere løft af skattekontrollen med 150 mio. kr. i 2020 og 200 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år fra 2021-2023.

Formålene med reformen er:

  • Flere betaler den skat, de skal.
  • Bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet styrkes.
  • Tilliden til skattevæsenet øges.
  • Det skal være nemmere at gøre det rigtige. 

De medarbejdere, som i henhold til aftalen ansættes i 2020, skal som anført i regeringens reformudspil fordeles således:

  • 100 medarbejdere skal styrke indsatsen mod skattely og international skatteunddragelse
  • 90 medarbejdere skal styrke indsatsen på momsområdet.
  • 60 medarbejdere skal styrke indsatsen mod hvidvask og på straffesager.

Aftalen mellem regeringen og Folketingets øvrige partier viser i øvrigt, at partierne har noteret sig, at den primære årsag til manglende skattebetaling blandt virksomheder er fejl og ikke bevidst snyd. Aftalen anfører herom følgende: 

”Det indikerer, at skattereglerne kan være vanskelige at forstå for virksomhederne. Derfor er aftalepartierne enige om, at en højere regelefterlevelse forudsætter, at Skattestyrelsen i tillæg til en styrket kontrolindsats gør det nemmere for virksomhederne at overholde reglerne, blandt andet via nye digitale værktøjer samt bedre vejledningsindsatser.”

Det fremgår videre af aftalen, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal kortlægge de hyppigste fejltyper og præsentere initiativer, der mindsker antallet af ubevidste fejl. Endvidere fremgår det, at erhvervsministeren senere på året forventes at indkalde folketingets partier til forhandling om revisionspligt.

Endelig fremgår det af aftalen, at partierne er enige om, at Skattestyrelsen skal øge bruget af eksisterende sanktionsmuligheder, samt at en skærpelse af disse kan fremlægges ved lovforslag i efteråret efter drøftelser med Folketingets partier. Partierne er enige om, at skærpede sanktioner særligt skal målrettes dem, der begår alvorlige eller gentagne overtrædelser af skattelovgivningen, herunder dem der bevidst snyder i skat.

Hos TVC Advokatfirma følger vi konstant med i udviklingen af skatte- og afgiftskontrollen, og har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte vores skatteafdeling.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

René Bjerre

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 34

M: +45 25 34 53 10

E: rbj@tvc.dk