Nye undervisningsaktiviteter i Skatteafdelingen

Partner, Advokat (L), HD (R) og ekstern lektor Henrik Rahbek underviser fra februar 2018 også i skatteret ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

30. januar 2018 | SKATTER OG AFGIFTER

Henrik Rahbek er i dag ansat som ekstern lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han siden ultimo 2011 har undervist i offentlig ret, herunder forvaltningsret, der omfatter en del af de retsregler, som gælder for de offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne, i deres indbyrdes forhold samt over for borgerne.

Fra februar måned 2018 udvider Henrik Rahbek sine undervisningsaktiviteter, idet han således fremadrettet tillige vil undervise i skatteret på Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk