Mulighed for en ny tvangsauktion

At få en ny tvangsauktion kræver forberedelse og den rette timing. Advokat og professor Anders Ørgaard, belyser muligheden for at få en ny tvangsauktion, når han her tager os med gennem en ejers håb og slid for en ny tvangsauktion.

23. september 2020 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

I sin bog Eksekutionsret gennemgår advokat Anders Ørgaard fra TVC Advokatfirma følgende case om tvangsauktion. En ejer af en ejendom fik, på grund af betalingsvanskeligheder, sat sin ejendom på tvangsauktion. Da tvangsauktionen var afholdt i fogedrettenhavde ejeren et ønske om, at der skulle afholdes en ny auktion på et senere tidspunkt. Dette ønske forekommer typisk, når ejeren gerne vil have tid til at skaffe penge til helt at afværge auktionen eller til at finde en køber, der vil betale mere for ejendommen. 

Efter retsplejeloven har ejeren af ejendommen krav på, at der afholdes en ny auktion, hvis han eller hun beder om det. Det kræver dog, at ejeren stiller en sikkerhed for omkostningerne ved den nye auktion. Fogedretten vil til tider acceptere, at en advokat kan indestå mundtligt for omkostningerne, men en privatperson skal betale kontant og med det samme. I dette tilfælde bad ejeren om en ny auktion efter budrunden på tvangsauktionen. Han accepterede fogedrettens sikkerhedsstillelse 10.000 kr.

Ejeren bad om 5 timers udsættelse af betalingen på de 10.000 kr. Det nægtede fogedretten ham og forlangte beløbet straks. Efter at ejeren, i meget klare vendinger, havde udtrykt sin utilfredshed med situationen, pålagde fogedretten ejeren at forlade lokalet omgående.  

Fogedretten fortsatte herefter sit arbejde med at beregne den sikkerhedsstille, som køberen skulle stille. Inden mødet i fogedretten var afsluttet, dukkede ejeren op i fogedretten igen. Denne gang var ejeren i selskab med en liebhaver, der var i stand til at stille sikkerheden på 10.000 kr. for en ny auktion. Efter at fogedrettens kendelse herom blev indbragt for landsretten, udtalte landsretten, at denne anden anmodning om sikkerhedsstillelse var rettidig.  

Ejeren fik herefter sin nye auktion.  

Afgørelsen fremgår af FM 2018.98. 

Afgørelsen er en illustration af, at tvangsauktion er et teknisk område. Denne afgørelsen er, sammen med meget andet, omtalt af advokat og professor Anders Ørgaard i hans bog Eksekutionsret fra 2020. Klik og læs mere om bogen: https://tvc.dk/publikationer/bogudgivelse-eksekutionsret-3-udg/

Har du brug for en specialiseret advokat, der kan bistå dig i en sag om afholdelse af tvangsauktioner, så kontakt TVC Advokatfirma for en uforpligtende rådgivende samtale. Vi har stærke kompetencer og omfattende erfaring på området.   

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk