Landsretten stadfæster: Virksomheder tildelt bøder for at oplyse priser uden moms

Landsretten har for nyligt stadfæstet en dom om overtrædelse af markedsføringslovens regler om korrekt oplysning af pris, når markedsføringen er rettet mod forbrugere. I den forbindelse er 10 virksomheder tilkendt bøder på 10.000-25.000 kroner for at oplyse priser uden moms.

28. februar 2018 | IMMATERIALRET

Afgørelserne er en konsekvens af, at forbrugerombudsmanden siden 2014 har haft et øget fokus på, om virksomheder oplyser korrekte priser, når markedsføringen er rettet mod forbrugere.

Tilbage i 2014 henvendte forbrugerombudsmanden sig på den baggrund til 79 brancheorganisationer med en orientering om regelgrundlaget. Senere samme år resulterede forbrugerombudsmandens undersøgelser af markedet i 10 politianmeldelser af virksomheder, der alle overtrådte markedsføringslovens regler ved at oplyse priser uden moms til forbrugerne.

Det er disse virksomheder, der nu er tilkendt bøder på 10.000-25.000 kr. Senest har landsretten stadfæstet det af byretten fastsatte bødeniveau i fire af de ti sager. Det var i denne henseende afgørende for bødeniveauet, at der var tale om mindre virksomheder med en begrænset markedsføring rettet mod forbrugere.

Dommene kan bruges som rettesnor for størrelsen på de bøder, der gives – og må forventes at blive givet fremadrettet – til mindre virksomheder med en begrænset omsætning til forbrugerne.

Hvad er gældende ret?

Den danske markedsføringslov opstiller en række regler, som skal efterleves, når markedsføringen er rettet mod forbrugere. Det påhviler i denne forbindelse virksomhederne at sikre, at både hensynet til en fair konkurrence mellem virksomhederne og en korrekt vejledning af forbrugerne iagttages.

I relation hertil er det ikke tilladt at præsentere prisoplysninger på en måde, der er egnet til at vildlede forbrugeren om prisen på en vare. Dette betyder, at priser bl.a. skal være oplyst med moms, så forbrugerne kender til den reelle pris for produktet eller ydelsen.

Vil du læse mere om, hvornår priser skal angives med eller uden moms, har forbrugerombudsmanden udgivet en kvikguide til moms.

Som det er angivet ovenfor gælder det endvidere, at korrekte prisoplysninger er med til at sikre, at konkurrencen mellem virksomhederne foregår på fair vilkår. Her er prisen netop af afgørende betydning, når forbrugerne sammenligner produkter eller tjenesteydelser.

TVC Advokatfirma anbefaler

I de omtalte sager var der tale om mindre virksomheder med en beskeden omsætning til forbrugere. Havde der i modsat fald været tale om større virksomheder med en større omsætning, er det forventeligt, at bødeniveauet ville have været tilsvarende højere. Hvad end der er tale om små eller store virksomheder, er det således afgørende, at man sikrer korrekte prisoplysninger.

Er man som virksomhed i tvivl om, hvad der gælder af regler på området, herunder f.eks. i relation til de særligt forbrugerrettede regler i markedsføringsloven, er TVC Advokatfirmas specialister altid klar til en uforpligtende drøftelse. Vi hjælper både med konkrete sager og mere generel rådgivning.