Kursus i Aktuel Skat med Karnov – skal du med?

Skatteafdelingen forestår løbende undervisning i eksempelvis aktuel skat samt mange andre emner indenfor skatter og afgifter.

21. oktober 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Har du brug for en opdatering, så har du løbende mulighed for at få den nyeste viden fra vores specialister på et af de mange kurser, som Skatteafdelingen løbende afvikler sammen med forskellige kursusudbydere, herunder eksempelvis Karnov.

Den 10. november 2022 i København og den 17. november 2022 i Aarhus har du således mulighed for at blive opdateret på nye og ændrede skattelove, udvalgte domme, kendelser og administrative afgørelser.

Desuden går vi i dybden med de seneste regler og praksis i udvalgte aktuelle temaer, herunder nærmere følgende:

 • Gennemgang af de love, der er vedtaget i løbet at 2022 på skatteområdet
 • Gennemgang af nye domme og afgørelser, herunder administrativ praksis
 • Desuden går vi i dybden med udvalgte aktuelle emner, f.eks.:
  • Salg af fast ejendom mellem interesseforbundne parter
  • Nedsættelse af afskrivningsprocenten på nye ejendomme
  • Lagerbeskatning af udlejningsejendomme
  • Status på nye ejendomsvurderinger
  • Kørselsfradrag og værdi af fri bil
  • Status på aktionærlån i hovedaktionærselskaber.

På kurset vil du blive undervist af Torben Bagge og Jørgen Frausing, som gennem en længere årrække løbende har undervist ikke under 2.000 kursister årligt.

Du kan i øvrigt altid holde øje på diverse kursusudbyderes hjemmesider, herunder Danske Advokater, Karnov, Ageras, JUC, Dansk Revision, OP kurser m.fl., hvis du er interesseret i at blive opdateret på emner vedrørende skatter og afgifter med bistand fra TVC Advokatfirma.