Kontrol af overførsler foretaget gennem pengeoverførselsvirksomheder

Skattestyrelsen har nu ved en pressemeddelelse meddelt, at Skatterådet har givet tilladelse til at indhente oplysninger om borgeres og virksomheders overførsler foretaget gennem pengeoverførselsvirksomheder.

15. juli 2021 | SKATTER OG AFGIFTER ØKONOMISK KRIMINALITET

Skattestyrelsen har tidligere med Skatterådets tilladelse indhentet oplysninger om udenlandske pengeoverførsler via pengeinstitutter. Denne kontrol blev benævnt Projekt Money Transfer og er blevet udvidet flere gange i takt med, at skattemyndighederne fik gennemgået de modtagne oplysninger.

I nævnte sager var fokus ofte på udenlandske låneforhold og på, hvorvidt der forelå objektiv dokumentation for tilbagebetalingsforpligtigelsen som påkrævet for skattemæssigt at statuere låneforholdet, hvilket skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek tidligere har omtalt, herunder i en artikel i Respons udgivet af Foreningen Danske Revisorer.

Ifølge Skattestyrelsens pressemeddelelse gælder den nu modtagne tilladelse både danskregistrerede pengeoverførselsvirksomheder samt de agenter, der opererer i Danmark med udbud af pengeoverførsler på vegne af udenlandske betalingsinstitutter. Indhentningen vil dække perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2020.

Om formålet med kontrollen oplyser Skattestyrelsen i pressemeddelelsen følgende:

”I forlængelse af dataindsamlingen om borgere og virksomheder vil Skattestyrelsen anvende de indsamlede oplysninger til at kontrollere om midlerne stammer fra allerede beskattede eller skattefrie midler.”

Med henvisning til tidligere tilsvarende projekter er det vores bedste vurdering, at der vil opstå et større antal sager som følge af det nye kontrolprojekt. Dette kunne eksempelvis være skattesager, hvor skattemyndighederne vil anfægte et udenlandsk lån.

Udover selve skattebetalingen vil flere af sagerne formentlig også medføre sanktioner med stor betydning for de involverede parter, f.eks. bøder.

Er du eller én dine kunder udtaget til kontrol?

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har mange års erfaring i at håndtere både de skatte- og strafferetlige forhold vedrørende pengeoverførsler fra udlandet, og vi bistår i alle faser af en sag, dvs. helt fra Skattestyrelsens første materialeindkaldelse, til bistand i en klagesag og til eventuelt fremmøde for domstolene.

Har du brug en uforpligtende drøftelse af din sag, eller er du rådgiver, f.eks. revisor, og har en af dine kunder fået en henvendelse, er det altid muligt at kontakte os for en gratis vurdering af sagen.