Kender du de nye satser for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse?

Skatterådet har fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2022.

16. december 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Er du en af de dem, der pendler og derfor tager fradrag for kørsel til din arbejdsplads, eller kører du erhvervsmæssigt i egen bil, så skal du være opmærksom på, at Skatterådet har fastsat nye satser for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2022.

  • For så vidt angår kørselsfradraget er satserne i 2022 for kørsel mellem 25-120 km 1,98 kr. pr. km, og for kørsel over 120 km er satsen 0,99 kr. pr. km.
  • For så vidt angår skattefri befordringsgodtgørelse er satserne i 2022 for kørsel i egen bil 3,51 kr. pr. km for de første 20.000 km og 1,98 kr. pr. km for kørsel over 20.000 km.

Du kan læse mere om baggrunden for stigningerne i Skattestyrelsens pressemeddelelse, hvor formand for Skatterådet Jane Bolander udtaler sig om dette.

Af pressemeddelelsen fremgår om baggrunden bl.a. følgende:

”Baggrunden for, at satserne kommer til at stige til næste år, er, at benzinprisen forventes at blive højere i 2022, end det var forventet for i år. Selvom bilerne fortsat kører længere på en liter benzin, hvilket giver flere kilometer at fordele de samlede udgifter på, påvirker den højere benzinpris satsen i en opadgående retning…”

I relation til udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse henledes opmærksomheden på, at kontrolkravet ved udbetaling af befordringsgodtgørelse fortsat giver anledning til sager rejst af skattemyndighederne. 

Klik her, hvis du vil læse mere om dette sagsområde, idet skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, tidligere har sat fokus på dette i en artikel bragt i Respons.