Hvem er begunstiget i dine pensioner og livsforsikringer?

Med et testamente i hånden har du klarlagt, hvordan arven efter dig skal fordeles, når du en dag går bort. Og dog – for har du styr på, hvem der modtager udbetalingerne fra dine pensioner og livsforsikringer? Knap 1/3 af danskerne ved ikke, hvordan deres pensioner og livsforsikringer fordeles ved deres dødsfald.

22. februar 2018 | FAMILIE- OG ARVERET

Ifølge en undersøgelse foretaget af instituttet Userneeds for Danica Pension ved 28 % af danskerne ikke, hvem der får deres opsparede pension, når de dør. Dette til trods for, at der oftest er tale om store summer.

TVC Advokatfirma giver derfor et indblik i, hvem der modtager udbetalingerne fra dine pensioner og livsforsikringer ved død.

Arveloven omfatter ikke pensioner og livsforsikringer

Arveloven afgør, hvordan arven efter dig skal fordeles, hvis ikke du selv har taget stilling hertil i et testamente. Loven tager stilling til, hvordan arv i form af f.eks. fast ejendom, indbo, bil og bankindeståender fordeles. 

Modsat af, hvad mange tror, regulerer arveloven derimod ikke, hvad der sker med pensioner og livsforsikringer ved dødsfaldet, og det er ej heller muligt at beslutte i et testamente, hvem der skal modtage dine pensioner og livsforsikringer.

Tjek din pensions- og forsikringsaftale

Det afhænger af din pensions- eller forsikringsaftale, hvem der skal arve dine pensioner og livsforsikringer. Hvem der skal modtage, kan du selv i et vist omfang afgøre. Du skal blot kontakte dit pensions- eller forsikringsselskab og meddele dem, hvem du ønsker at indsætte som ”den begunstigede”.

Du kan både indsætte én enkelt person eller flere personer.

Såfremt du ikke aktivt har taget stilling til, hvem der skal modtage dine pensioner- og livsforsikringer, udbetales disse til din ”nærmeste pårørende”.

Hvad betyder ”nærmeste pårørende”?

Når du skal finde ud af, hvem der er din ”nærmeste pårørende”, skal du først se på, hvornår din pensions- eller forsikringsordning blev oprettet, eller hvornår du senest har ændret i, hvem der skal være din/dine begunstigede.

Hvis du har oprettet eller ændret din pensions- eller forsikringsaftale efter 1. januar 2008, vil din ”nærmeste pårørende” være den person, der først fremgår af nedenstående liste:

  • Ægtefælle/registreret partner
  • Samlever, hvis I har boet sammen i mindst to år, eller I bor sammen og venter, har eller har haft barn sammen
  • Børn, børnebørn eller oldebørn
  • Arvinger efter testamente
  • Arvinger efter arveloven

Er din pensions- eller forsikringsaftale oprettet eller ændret før lovændringen i 2008, vil listen være den samme blot med den ændring, at din samlever ikke kan være din ”nærmeste pårørende”.

Ønsker du at sikre din samlever?

Mange opretter i dag et testamente, hvor de begunstiger deres samlevende. Opfylder I ikke betingelserne om at have boet sammen i to år og venter, har eller har I ikke haft barn sammen, er det vigtigt, at du i så fald indsætter din samlever som begunstiget.

Det kan omvendt tænkes, at du i disse tider med dine, mine og vores børn ønsker, at det i stedet er dine børn, der skal være dine begunstigede. Her er det vigtigt, at du aktivt indsætter dine børn som begunstigede, såfremt din samlever opfylder ovenstående betingelser.

TVC Advokatfirma anbefaler, at du altid har styr på, hvem der modtager dine pensioner og forsikringer. Ændringer i dit privatliv, såsom skilsmisse eller et brud med din samlever, kan gøre, at du ønsker en anden fordeling end tidligere, og det er derfor vigtigt, at du sikrer, at dine policer hele tiden reflekterer dine ønsker.

Hos TVC Advokatfirma har vi et hold af erfarne specialister og rådgivere, der er klar til at hjælpe dig med helhedsorienterede råd og vejledning om arv, testamenter, pensions- og forsikringsaftaler.

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk