Har du styr på testamente, ægtepagt og begunstigelsesklausul?

De kan have afgørende betydning ved en skilsmisse, samt for de efterladte i et dødsbo.

24. marts 2021 | FAMILIE- OG ARVERET

Oprettelse af testamente, en eventuel ægtepagt og en begunstigelsesklausul i en pensionsordning kan have afgørende betydning ved en skilsmisse, samt for de efterladte i et dødsbo.

Hvad er testamente, ægtepagt og begunstigelsesklausul?

Et testamente beskriver, hvad man ønsker, der skal ske med ens formue ved død. 

En ægtepagt er en aftale, hvori ægtefæller tager stilling til, om hele eller dele af formuen skal holdes uden for delingsformuen i tilfælde af skilsmisse og død.

En begunstigelseserklæring er et dokument, hvori det er fastsat, hvem der skal have udbetalt livsforsikringer og pensionsordninger i tilfælde af forsikringstagers død.

Hvem arver?

Hvis der ikke er oprettet et testamente, bliver arven fordelt efter de 3 arveklasser i arveloven:

 • Første arveklasse omfatter afdødes ægtefælle og børn. Hvis et barn er afgået ved døden, træder eventuelle børnebørn i stedet for.
 • Anden arveklasse omfatter afdødes forældre, søskende, niecer og nevøer. Forældrene arver først, og hvis en af forældrene er afgået ved døden, arver søskende, og dernæst niecer og nevøer.
 • Tredje arveklasse omfatter bedsteforældre. Hvis en bedsteforælder er afgået ved døden, træder bedsteforældrenes børn, altså faster, moster, morbrødre og farbrødre i stedet for.

Hvis der ikke er arvinger i første arveklasse, arver eventuelle arvinger i anden arveklasse og så videre. Er der ingen arvinger i nogle af arveklasserne, tilfalder arven Statskassen.

Hvorfor oprette testamente?

Oprettelsen af et testamente giver bl.a. muligheden for at:

 • Tilgodese ægtefællen mest muligt
 • Sikre samleveren, der uden testamente er arveløs
 • Ugifte kan tilgodese foreninger eller venner,
 • Sikre, at særbørn arver mindst muligt
 • Fordele indbo
 • Gøre arven til særeje for arvingerne
 • Båndlægge arven
 • Spare boafgift

Kan ægtefæller og børn gøres arveløse?

Arvelovens regler om tvangsarv skal overholdes ved oprettelse af et testamente. Kun arvinger i første arveklasse, har krav på tvangsarv. Arvingerne i første arveklasse kaldes således tvangsarvinger. En ægtefælle og/eller børn kan derfor ikke gøres arveløse.

Tvangsarven udgør 25% af afdødes arv efter loven. Såfremt afdøde efterlader sig tvangsarvinger, er det således 75% af arven, som afdøde kan bestemme over i et testamente. Efterlader afdøde sig derimod ingen tvangsarvinger, kan afdøde frit testamentere hele sin formue.

Livsforsikringer og pensionsordninger

Der kan ikke træffes bestemmelser omkring livsforsikringer og pensionsordninger i et testamente. Dette skal meddeles direkte til forsikrings- og pensionsselskabet i en begunstigelsesklausul.

Hvis afdøde intet foretager sig, udbetales livsforsikringer og pensionsordninger til ”nærmeste pårørende”, og de defineres således i rangorden:

 1. Ægtefællen
 2. Samlever
 3. Børn, børnebørn
 4. Arvinger i henhold til testamente
 5. Arvinger i henhold til arveloven

Hvis ønsket er, at livsforsikringer og pensionsordninger skal udbetales til andre end en af de nærmeste pårørende, eller at udbetalingerne skal deles mellem flere af de nærmeste pårørende, så skal der oprettes en begunstigelsesklausul.

TVC Advokatfirma anbefaler

Ved at oprette et testamente, eventuelt en ægtepagt, og en begunstigelsesklausul, kan du både sikre dig og din ægtefælle i tilfælde af skilsmisse, og sikre, at dine ønsker til fordelingen af arven efter dig bliver, som du ønsker.

TVC Advokatfirmas specialister indenfor familie- og arveret har stor erfaring med at rådgive omkring testamenter, ægtepagter og begunstigelses-klausuler, så har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dine ønsker.