Har du fået din sag vurderet af en rådgiver?

I dag oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse, at en kontrol af 101 virksomhedsejere har resulteret i skatte- og momsregninger på 36 mio. kr.

15. april 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Skattestyrelsen fører løbende kontrol med virksomheders opgørelse samt afregning af skatter og afgifter. Iden forbindelse har de også taget digitale værktøjer i brug.

I en pressemeddelelse fra i dag oplyser Skattestyrelsen, at de ovennævnte 101 selvstændige erhvervsdrivende netop er blevet kontrolleret for skat og moms, samt at der i gennemsnit er blevet opkrævet godt 350.000 kr. pr. virksomhed. Videre oplyses det, at hos hele 44 af de kontrollerede virksomheder har overtrædelserne været så grove, at Skattestyrelsen har sendt sagerne videre til vurdering af, om der kan gives en bøde eller i yderste konsekvens fængselsstraf.

Uanset at Skattestyrelsen er forpligtet til at give en klagevejledning, ses det imidlertid ofte, at virksomhedsejere ikke får den fornødne vejledning, før de får lejlighed til at gennemgå sagen  med en professionel rådgiver, der har den fulde indsigt i klageprocesserne, lovgrundlaget samt praksis, herunder også den ikke offentliggjorte praksis på skatte- og afgiftsområdet.

Det er således vigtigt, at sagen bliver vurderet af en rådgiver, der ser på sagen med skatte- eller afgiftsyders interesse, samt at dette bliver gjort hurtigst muligt efter, at Skattestyrelsen har afsluttet kontrollen, herunder har fremsendt et forslag til afgørelse eller en afgørelse.

Det er først og fremmest vigtigt, fordi der gælder en række lovbestemte frister for prøvelse af afgørelser, der er truffet af Skattestyrelsen. Iagttages disse frister ikke, kan du eller din virksomhed forspilde muligheden for at ændre en afgørelse, uanset denne måtte være urigtig.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma

TVC Advokatfirma har en af landets største afdelinger for førelse af skatte- og afgiftssager. Afdelingen består pt. af over 20 jurister. Vi hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Skatteafdelingen er derfor i besiddelse af et stort erfaringsgrundlag, der sikrer høj kvalitet samt effektiv førelse af din skatte- eller afgiftssag.

Advokaterne i TVC Advokatfirma håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Hvad skal du gøre, hvis du eller din virksomhed har fået en sag?

Hvis du eller din virksomhed har modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen, eller er blevet involveret i en af de løbende kontroller, kan du helt uforpligtende kontakte os. Vi står til rådighed, hvis du vil vide mere om processen for Skattestyrelsens kontrol, de potentielle konsekvenser af denne samt mulighederne for at anfægte en afgørelse, hvis du eller din virksomhed er uenig med Skattestyrelsen.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk