Genoptagelse - særlige omstændigheder

12. oktober 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

I en artikel har skatteadvokat Henrik Rahbek omtalt muligheden for genoptagelse som følge af særlige omstændigheder.

Det forekommer, at en given skatte- eller afgiftsyder konstaterer, at denne har selvangivet forkert. Ligeledes ses det i praksis, at en

skatte- eller afgiftsyder ikke har modtaget eller har overset en afgørelse truffet af Skattestyrelsen, hvorefter dennes ansættelse af skat eller moms er blevet ændret uden, at der er blevet reageret på afgørelsen fra Skattestyrelsen.

I begge tilfælde kan det være relevant at anmode om genoptagelse af tidligere skatte- eller momsansættelser.

I artiklen Genoptagelse som følge af »særlige omstændigheder«” har skatteadvokat Henrik Rahbek sat fokus på adgangen til ekstraordinær genoptagelse for de tilfælde, hvor der foreligger såkaldte særlige omstændigheder, som kan begrunde en genoptagelse og ændring af en tidligere ansættelse af skat eller moms.

Klik her for at læse artiklen, som er udgivet af Foreningen for Danske Revisorer i Fagligt indstik september 2023.

Har du brug for en uforpligtende vurdering af, om betingelserne for en ekstraordinær genoptagelse er opfyldte?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få ændret dine skatte- eller afgiftsansættelser ekstraordinært, er du altid meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering.