Erhvervsdrivende sigtet for momssvig mange år senere

Der kan rejses sigtelse for skatte- og momsvig mange år efter en egentlig skatte- eller momssag.

10. marts 2021 | ØKONOMISK KRIMINALITET SKATTER OG AFGIFTER

En nyligt afsluttet straffesag er et eksempel på, at der kan rejses sigtelse for skatte- og momssvig mange år efter den egentlige skatte- eller momssag. Den konkrete sag blev dog hurtigt afsluttet uden strafferetlige sanktioner.

Momsfrit salg og mistanke om momssvig

I sagen var der drevet virksomhed med import og videresalg af fødevarer til blandt andet restauranter. En del af varerne var eksporteret til en svensk engrosvirksomhed, uden at der var tillagt moms på fakturaerne. Dette skyldtes, at den erhvervsdrivende af sin revisor havde fået at vide, at der var tale om momsfrit EU-varesalg.

Under en skatterevision blev det imidlertid klarlagt, at en række af betingelserne for at kunne sælge varerne momsfrit, ikke var opfyldt. Med hjælp fra sin revisor indgik den erhvervsdrivende en ordning med skattemyndighederne om berigtigelse af forholdet. Da aftalen med skattemyndighederne var indgået under inddragelse af strafferetsafdelingen, var det såvel revisorens som den erhvervsdrivendes opfattelse, at en eventuel straffesag vedrørende momssvig herved var afværget. I de følgende år overholdt den erhvervsdrivende den betalingsordning, han havde indgået med skattemyndighederne.

Efter afslutningen af momssagen havde skattemyndighederne imidlertid modtaget en underretning fra Sverige om, at den engrosvirksomhed, der havde aftaget varerne, slet ikke havde aktiviteter, herunder for eksempel et varelager, i Sverige.

Da der derfor kunne være tale om momssvig, blev den erhvervsdrivende nu sigtet. Sigtelsen blev modtaget ca. 4,5 år efter, at varerne var solgt til engrosvirksomheden og på et tidspunkt, hvor selve momssagen havde været afsluttet i ca. 3,5 år. Nu risikerede den erhvervsdrivende, der næsten var færdig med sin afdragsordning, ikke bare en betydelig bøde, men også en fængselsstraf.

Forældelsesfrist

Forældelsesfristen i sager om skatte- og momskriminalitet er fastlagt i straffeloven. Det følger af disse regler, at forældelsesfristen som udgangspunkt er fem år i sager om skatte- eller momsunddragelse. I grovere tilfælde forlænges forældelsesfristen, så den først udløber efter 10 år. Den 10-årige forældelsesfrist vil som regel finde anvendelse i sager, hvor skatteunddragelsen overstiger kr. 500.000.

I den pågældende sag var sigtelsen modtaget inden udløb af forældelsesfristen. Den erhvervsdrivende valgte derfor at kontakte TVC Advokatfirma med henblik på at få forsvarerbistand.

Ved en grundig gennemgang af sagen, herunder flere klientsamtaler, lykkedes det at identificere en lang række forhold, der havde central betydning for sagen. Derfor blev sigtelsen opgivet og sagen henlagt allerede efter et enkelt møde med Skattestyrelsens straffesagsenhed.

Har du brug for hjælp?

Hos TVC Advokatfirma er vi netop specialiserede i økonomisk kriminalitet. Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet tilbyder vi altid et gratis møde, så du har det bedste grundlag for at vurdere dine muligheder og afgøre, hvilken forsvarer, du ønsker. Du er i den forbindelse meget velkommen til at kontakte os.

Lars Henriksen

Partner, Advokat (H), Bestyrelsesformand

D: +45 87 34 75 10

M: +45 40 50 08 00

E: lh@tvc.dk

Matthias Albertsen Brorsen

Advokat

D: +45 33 18 61 54

M: +45 26 79 08 07

E: MAB@TVC.DK

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk