Er du blevet stoppet med din autocamper?

Ved kontrolaktioner ses Motorstyrelsen ofte at være for vidtgående ved vurderingen af, om autocampere er korrekt indrettet.

30. juli 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Motorstyrelsen gennemfører løbende kontrolaktioner med det formål at kontrollere, om der er betalt retmæssig afgift af forskellige typer af motorkøretøjer, herunder ofte autocampere i sommerperioden.

Således har Motorstyrelsen bl.a. meddelt, at denne har gennemført en kontrol i Skagen i uge 29 og i Øster Hurup i uge 30.

Klik her for at læse Motorstyrelsens seneste meddelelse vedrørende kontrollen i Øster Hurup.

Det er helt overordnet udgangspunktet efter registreringsafgiftsloven, at der skal betales fuld registreringsafgift for alle motorkøretøjer, der tages i brug på færdselslovens anvendelsesområde. Dette gælder imidlertid ikke autocampere, hvis de i fornødent omfang er indrettet efter de gældende forskrifter.

I praksis opstår typisk spørgsmålet om, hvornår indretningen er tilstrækkelig for at undgå betaling af fuld registreringsafgift.

Som anført ovenfor ses Motorstyrelsen i praksis ofte at være for vidtgående ved vurderingen af, om autocampere er retmæssigt indrettet med den konsekvens, at der skal betales fuld registreringsafgift.

Bliver motorkøretøjer udtaget til kontrol, er det meget vigtigt, at dialogen med Motorstyrelsen i sådanne tilfælde håndteres korrekt, hvis det skal undgås, at der skal betales fuld registreringsafgift.

Er din autocamper blevet udtaget til kontrol?

Såfremt Motorstyrelsen har udtaget din autocamper til kontrol, eller har meddelt, at der skal betales fuld registreringsafgift, er du altid helt uforpligtende velkommen til at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk