COVID-19: Kompensation for aflyste arrangementer

Erhvervsstyrelsen har åbnet for ansøgningsprocessen vedrørende kompensation for aflyste arrangementer.

01. april 2020 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Et af de første initiativer, der er taget under coronakrisen, er en kompensationspakke til de hovedarrangører, der har måttet aflyse eller væsentligt ændre større arrangementer. Denne kompensationspakke er blevet vedtaget af Folketingets partier i form af et såkaldt aktstykke i Folketingets Finansudvalg.

For at komme i betragtning til kompensation skal din virksomhed være registreret som en selvstændig juridisk person i CVR-registeret. Alene den virksomhed, der er hovedansvarlig for forberedelse af arrangementet, kan komme i betragtning til kompensation, ligesom det er et krav, at arrangementet skulle have været afholdt i Danmark.

Det er en yderligere betingelse for at opnå kompensation, at arrangementet ville have haft mere end 1000 deltagere eller mere end 500 deltagere for arrangementer, som var målrettet særlige risikogrupper (herunder ældre over 80 år, kronisk syge og gravide). Arrangører af messer eller udstillinger, hvor der var et forventet deltagerantal på 1000/500 over flere dage, kan ikke komme i betragtning.

Arrangementet skulle have været afholdt i perioden fra den 6. marts til den 31. marts (begge dage inkl.), og alle skal have haft adgang til at tilmelde sig arrangementet - eventuelt ved offentligt billetsalg.

Kompensationen skal dække det konstaterede underskud, der er opstået som en følge af aflysningen. Arrangementets underskud defineres som indkomne indtægter med fradrag af realiserede udgifter. Kompensationen må ikke medføre overskud, og tabt avance dækkes således ikke.

Følgende udgifter kan der ikke søges kompensation for:

 • Tabt overskud
 • Udgifter som en forsikring dækker
 • Udgifter dækket af anden offentlig støtteordning
 • Arrangementer, som arrangeres af offentlige aktører, fx kommuner eller selvejende institutioner, der modtager offentlige tilskud til driften
 • Landsindsamlinger

Ansøges der om mere end 500.000 kr., skal ansøgningen ledsages af en revisorerklæring ud fra en skabelon, som kan findes enten via virksomhedsguiden.dk eller i forbindelse med iværksættelse af ansøgningsproceduren.

Ansøgningen er åben. Direkte adgang fås her, og vejledningen til ansøgningen kan hentes her. 

TVC Advokatfirma anbefaler

Det er vigtigt, at du forbereder dig godt, inden du påbegynder ansøgningsproceduren. Der stilles krav om dokumentation for en række forhold, og det er vigtigt at have indhentet den relevante dokumentation inden indsendelse af ansøgningen for at undgå at komme ”nederst i bunken”. Vi forventer en vis sagsbehandlingstid, og der kan derfor gå uger, før kompensationen udbetales. Virksomheden skal i den mellemliggende periode selv dække de løbende udgifter.

Udover ovennævnte revisorerklæring, som skal indhentes ved ansøgning om kompensation for mere end 500.000 kr., skal blandt andet følgende dokumenteres:

 • At det forventede deltagerantal overstiger 1000/500
 • At arrangementet var planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra den 6. marts til den 31. marts 2020
 • At arrangementet var åbent for tilmeldinger for alle, forud for den 6. marts 2020
 • At du ikke kan få forsikringsdækning
 • At de medregnede udgifter er afholdt, eller at du dokumenterer, at du er forpligtet til at afholde dem
 • At billetter solgt i forsalg, som du søger kompensation for, er tilbagebetalt

Som det fremgår, kan det være vanskeligt – her og nu – at afgøre, om dit tab vil kunne dækkes via din forsikring; om du kan opnå bedre dækning via en anden støtteordning etc.

Søger du kompensation for lønudgifter, skal du være opmærksom på, at du ikke kan søge lønkompensation efter andre ordninger. Det er tilrådeligt, at du tager din rådgiver med i vurderingen af, om der skal søges kompensation efter den ene eller anden ordning.

TVC Advokatfirma bistår dig gerne med indhentning og strukturering af dokumentationsmateriale samt selve ansøgningsprocessen.

 

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk

Nyheder