TVC Advokatfirma vinder principielle prøvesager om bilforhandleres afregning af registreringsafgift

Landsskatteretten har i to principielle afgørelser fastslået, at SKAT ikke havde ret til at efteropkræve registreringsafgift hos to bilforhandlere.

15. december 2016 | SKATTER OG AFGIFTER

I sagerne havde SKAT efteropkrævet bilforhandlerne yderligere registreringsafgift i relation til salg af henholdsvis 167 biler og 76 biler i perioden 2011-2012.

Ifølge SKAT havde bilforhandlerne afregnet for lidt registreringsafgift i forbindelse med salget af fabriksnye biler. Bilforhandlerne havde efter SKATs opfattelse overflyttet avancen fra selve bilen til det afgiftsfrie ekstraudstyr mv.

Landsskatteretten tilsidesatte SKATs afgørelse og anførte, at SKAT ikke havde konstateret, at der var overflyttet avance. Begrundelsen var blandt andet, at ekstraudstyret ikke – som påstået af SKAT – var solgt til priser, der væsentligt oversteg markedsprisen.


Prøvesager i et større projekt rettet mod bilforhandlere

De omhandlede sager er en del af SKATs landsdækkende projekt vedrørende bilforhandleres afregning af registreringsafgift i forbindelse med salg af nye biler.

SKATs projekt – benævnt ”projekt overflytning af avance” – inkluderede et stort antal bilforhandlere. Projektet vakte stor opsigt i dagspressen som følge af, at SKAT undertiden gik meget hårdt til værks overfor bilforhandlerne.

Som følge af det store antal sager i projektet blev der udtaget et antal prøvesager, hvis udfald bliver retningsgivende for de øvrige sager i projektet. TVC Advokatfirma har ført 2 af prøvesagerne, som nu begge er vundet.